Search:עָפָר -> עָפָר

עָפָר


ע ָ פ ָ ר hex:#1506;#1464;#1508;#1464;#1512;
Search Google:עָפָר

Zero אפס1 Peter 2:3 verse
If so be ye have tasted that the Lord is gracious.

ΕΙ ΕΓΕΥΣΑΣΨΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΤΟς Ο ΚΥΡΙΟς

Numbers 33:32 verse
And they removed from Benejaakan, and encamped at Horhagidgad.

ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד

Psalms 50:4 verse
He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people.

יקרא אל־השׁמים מעל ואל־הארץ לדין עמו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting