Search:פָּצָה -> פָּצָה

פָּצָה


פ ּ ָ צ ָ ה hex:#1508;#1468;#1464;#1510;#1464;#1492;
Search Google:פָּצָה

Zero אפסIsaiah 13:16 verse
Their children also shall be dashed to pieces before their eyes ; their houses shall be spoiled , and their wives ravished .

ועלליהם ירטשׁו לעיניהם ישׁסו בתיהם ונשׁיהם תשׁגלנה

Psalms 102:25 verse
Of old hast thou laid the foundation of the earth : and the heavens are the work of thy hands.

לפנים הארץ יסדת ומעשׂה ידיך שׁמים

Judges 19:26 verse
Then came the woman in the dawning of the day, and fell down at the door of the man's house where her lord was, till it was light.

ותבא האשׁה לפנות הבקר ותפל פתח בית־האישׁ אשׁר־אדוניה שׁם עד־האור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting