Search:פָּצָה -> פָּצָה

פָּצָה


פ ּ ָ צ ָ ה hex:#1508;#1468;#1464;#1510;#1464;#1492;
Search Google:פָּצָה

Zero אפסJohn 19:22 verse
Pilate answered , What I have written I have written .

ΑΠΕΚΡΙΨΗ Ο ΠΙΛΑΤΟς Ο ΓΕΓΡΑΦΑ ΓΕΓΡΑΦΑ

1 Chronicles 17:18 verse
What can David speak more to thee for the honour of thy servant ? for thou knowest thy servant.

מה־יוסיף עוד דויד אליך לכבוד את־עבדך ואתה את־עבדך ידעת

Jeremiah 43:1 verse
And it came to pass, that when Jeremiah had made an end of speaking unto all the people all the words of the LORD their God, for which the LORD their God had sent him to them, even all these words,

ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל־כל־העם את־כל־דברי יהוה אלהיהם אשׁר שׁלחו יהוה אלהיהם אליהם את כל־הדברים האלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting