6475

6475 -פָּצָה -patsah -paw-tsaw'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

פָּצָה
פָּצָה

number - 6475
orig_word - פָּצָה
word_orig - a primitive root
translit - patsah
tdnt - TWOT - 1795
phonetic - paw-tsaw'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to rend, i.e. open (especially the mouth):--deliver, gape, open, rid, utter.
IPD_def -
 1. to part, open, separate, set free
  1. (Qal)
   1. to open (mouth), utter
   2. to snatch away, set free

English -
letter - p
data - {"def":{"short":"to rend, i.e., open (especially the mouth)","long":["to part, open, separate, set free",["(Qal)",["to open (mouth), utter","to snatch away, set free"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈt͡sˤɔː","ipa_mod":"pɑːˈt͡sɑː","sbl":"pāṣâ","dic":"paw-TSAW","dic_mod":"pa-TSA"}}
usages - deliver, gape, open, rid, utter
**************
id - 6910
strongs - 6475
base_word - פָּצָה
data - {"def":{"short":"to rend, i.e., open (especially the mouth)","long":["to part, open, separate, set free",["(Qal)",["to open (mouth), utter","to snatch away, set free"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"pɔːˈt͡sˤɔː","ipa_mod":"pɑːˈt͡sɑː","sbl":"pāṣâ","dic":"paw-TSAW","dic_mod":"pa-TSA"}}
usage - deliver, gape, open, rid, utter
part_of_speech - v
Strong's Search

פָּצָה
פָּצָה

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6475

strongscsv:פָּצָה
פ ּ ָ צ ָ ה
p
[" p "]
[" p "]
az
[" t "]
[" t "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1508;#1468;#1464;#1510;#1464;#1492;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05e6u+05b8u+05d4

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:פָּצָה
פ ּ ָ צ ָ ה
p
[" p "]
[" p "]
az
[" t "]
[" t "]
ah
[" h d "]
[" h d "]
#1508;#1468;#1464;#1510;#1464;#1492;
u+05e4u+05bcu+05b8u+05e6u+05b8u+05d4

Search:פָּצָה -> פָּצָה

פָּצָה


 1. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [צ]
  [צ] [" t "] z /z/ gothic ziuja 𐌶 (𐌶) - Ζ Ζ /z/ grk: Ζ (Ζ) - ζ Ζ /z/ grk: ζ (ζ) - ז ז /z/ hebrew ז (ז) - ץ ץ /z/ hebrew ץ (ץ) - צ צ /z/ hebrew צ (צ) -
 5. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ה]
  [ה] [" h d "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
פָּצָה ~= /pazah/
Search Google:פָּצָה

Search:6475 -> 6475

6475


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
6475 ~= /6475/ numwd: Six Thousand Four Hundred Seventy-five - שישה אלפים ארבע-מאות שבעים וחמישה
Search Google:6475footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting