Search:שְׁנַיִם -> שְׁנַיִם

שְׁנַיִם


ש ׁ ְ נ ַ י ִ ם hex:#1513;#1473;#1456;#1504;#1463;#1497;#1460;#1501;
Search Google:שְׁנַיִם

Zero אפסJudges 9:40 verse
And Abimelech chased him, and he fled before him, and many were overthrown and wounded, even unto the entering of the gate.

וירדפהו אבימלך וינס מפניו ויפלו חללים רבים עד־פתח השׁער

Mark 14:31 verse
But he spake the more vehemently , If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.

Ο ΔΕ ΕΚΠΕΡΙΣΣΩς ΕΛΑΛΕΙ ΕΑΝ ΔΕΗ ΜΕ ΣΥΝΑΠΟΨΑΝΕΙΝ ΣΟΙ ΟΥ ΜΗ ΣΕ ΑΠΑΡΝΗΣΟΜΑΙ ΩΣΑΥΤΩς ΔΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕς ΕΛΕΓΟΝ

Proverbs 28:10 verse
Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit : but the upright shall have good things in possession .

משׁגה ישׁרים בדרך רע בשׁחותו הוא־יפול ותמימים ינחלו־טוב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting