Search:שׁנים -> שׁנים

שׁנים


ש ׁ נ י ם hex:#1513;#1473;#1504;#1497;#1501;
Search Google:שׁנים

Zero אפסJob 14:11 verse
As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up :

אזלו־מים מני־ים ונהר יחרב ויבשׁ

Ezekiel 28:16 verse
By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned : therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God : and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.

ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני־אשׁ

Numbers 18:7 verse
Therefore thou and thy sons with thee shall keep your priest's office for every thing of the altar, and within the vail ; and ye shall serve : I have given your priest's office unto you as a service of gift : and the stranger that cometh nigh shall be put to death .

ואתה ובניך אתך תשׁמרו את־כהנתכם לכל־דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את־כהנתכם והזר הקרב יומת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting