Search:שׁנים -> שׁנים

שׁנים


ש ׁ נ י ם hex:#1513;#1473;#1504;#1497;#1501;
Search Google:שׁנים

Zero אפסJeremiah 29:1 verse
Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem unto the residue of the elders which were carried away captives, and to the priests, and to the prophets, and to all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon ;

ואלה דברי הספר אשׁר שׁלח ירמיה הנביא מירושׁלם אל־יתר זקני הגולה ואל־הכהנים ואל־הנביאים ואל־כל־העם אשׁר הגלה נבוכדנאצר מירושׁלם בבלה

Deuteronomy 28:15 verse
But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the LORD thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day ; that all these curses shall come upon thee, and overtake thee:

והיה אמ־לא תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את־כל־מצותיו וחקתיו אשׁר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל־הקללות האלה והשׂיגוך

2 Peter 3:10 verse
But the day of the Lord will come as a thief in the night ; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat , the earth also and the works that are therein shall be burned up .

ΗΞΕΙ ΔΕ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ Ως ΚΛΕΠΤΗς ΕΝ Η ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΡΟΙΖΗΔΟΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΚΑΥΣΟΥΜΕΝΑ ΛΥΨΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΡΓΑ ΕΥΡΕΨΗΣΕΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting