Search:αιωνιον -> ΑΙΩΝΙΟΝ

αιωνιον


α ι ω ν ι ο ν hex:#945;#953;#969;#957;#953;#959;#957;
Search Google:αιωνιον

Zero אפסProverbs 15:10 verse
Correction is grievous unto him that forsaketh the way : and he that hateth reproof shall die .

מוסר רע לעזב ארח שׂונא תוכחת ימות

Luke 20:14 verse
But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying , This is the heir : come , let us kill him, that the inheritance may be ours.

ΙΔΟΝΤΕς ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΔΙΕΛΟΓΙΖΟΝΤΟ ΠΡΟς ΑΛΛΗΛΟΥς ΛΕΓΟΝΤΕς ΟΥΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟς ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΗΜΩΝ ΓΕΝΗΤΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Matthew 15:23 verse
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying , Send her away ; for she crieth after us.

Ο ΔΕ ΟΥΚ ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΑΥΤΗ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΨΟΝΤΕς ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΗΡΩΤΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕς ΑΠΟΛΥΣΟΝ ΑΥΤΗΝ ΟΤΙ ΚΡΑΖΕΙ ΟΠΙΣΨΕΝ ΗΜΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting