Search:ανψρωπου -> ΑΝΨΡΩΠΟΥ

ανψρωπου


α ν ψ ρ ω π ο υ hex:#945;#957;#968;#961;#969;#960;#959;#965;
Search Google:ανψρωπου

Zero אפסGenesis 25:3 verse
And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, and Letushim, and Leummim.

ויקשׁן ילד את־שׁבא ואת־דדן ובני דדן היו אשׁורם ולטושׁים ולאמים

1 Chronicles 8:8 verse
And Shaharaim begat children in the country of Moab, after he had sent them away ; Hushim and Baara were his wives.

ושׁחרים הוליד בשׂדה מואב מנ־שׁלחו אתם חושׁים ואת־בערא נשׁיו

John 11:23 verse
Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again .

ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΗ Ο ΙΗΣΟΥς ΑΝΑΣΤΗΣΕΤΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟς ΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting