Search:εψηκεν -> ΕΨΗΚΕΝ

εψηκεν


ε ψ η κ ε ν hex:#949;#968;#951;#954;#949;#957;
Search Google:εψηκεν

Zero אפסLuke 6:10 verse
And looking round about upon them all, he said unto the man, Stretch forth thy hand. And he did so : and his hand was restored whole as the other.

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΕΘΑΜΕΝΟς ΠΑΝΤΑς ΑΥΤΟΥς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΕΚΤΕΙΝΟΝ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΣΟΥ Ο ΔΕ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΑΨΗ Η ΧΕΙΡ ΑΥΤΟΥ

Jeremiah 49:39 verse
But it shall come to pass in the latter days, that I will bring again the captivity of Elam, saith the LORD.

והיה באחרית הימים אשׁוב את־שׁבית עילם נאמ־יהוה

John 7:48 verse
Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him ?

ΜΗ ΤΙς ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΕΙς ΑΥΤΟΝ Η ΕΚ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting