Search:καταχέω -> ΚΑΤΑΧΈΩ

καταχέω


κ α τ α χ έ ω hex:#954;#945;#964;#945;#967;#941;#969;
Search Google:καταχέω

1 Samuel 12:3 verse
Behold, here I am: witness against me before the LORD, and before his anointed : whose ox have I taken ? or whose ass have I taken ? or whom have I defrauded ? whom have I oppressed ? or of whose hand have I received any bribe to blind mine eyes therewith? and I will restore it you.

הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משׁיחו את־שׁור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת־מי עשׁקתי את־מי רצותי ומיד־מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשׁיב לכם

Psalms 31:13 verse
For I have heard the slander of many : fear was on every side : while they took counsel together against me, they devised to take away my life.

כי שׁמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשׁי זממו

Mark 10:33 verse
Saying, Behold , we go up to Jerusalem ; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes ; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles :

ΟΤΙ ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙς ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΨΗΣΕΤΑΙ ΤΟΙς ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΙς ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΨΑΝΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΙς ΕΨΝΕΣΙΝ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting