Search:φωνέω -> ΦΩΝΈΩ

φωνέω


φ ω ν έ ω hex:#966;#969;#957;#941;#969;
Search Google:φωνέω

Zero אפס1 Samuel 16:7 verse
But the LORD said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature ; because I have refused him: for the LORD seeth not as man seeth ; for man looketh on the outward appearance, but the LORD looketh on the heart.

ויאמר יהוה אל־שׁמואל אל־תבט אל־מראהו ואל־גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשׁר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב

Romans 2:27 verse
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law ?

ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ Η ΕΚ ΦΥΣΕΩς ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΕΛΟΥΣΑ ΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟς ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΜΗς ΠΑΡΑΒΑΤΗΝ ΝΟΜΟΥ

Numbers 6:18 verse
And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation, and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace offerings.

וגלח הנזיר פתח אהל מועד את־ראשׁ נזרו ולקח את־שׂער ראשׁ נזרו ונתן על־האשׁ אשׁר־תחת זבח השׁלמים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting