Search:ψρονου -> ΨΡΟΝΟΥ

ψρονου


ψ ρ ο ν ο υ hex:#968;#961;#959;#957;#959;#965;
Search Google:ψρονου

Zero אפסJames 3:5 verse
Even so the tongue is a little member, and boasteth great things . Behold , how great a matter a little fire kindleth !

ΟΥΤΩς ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΚΡΟΝ ΜΕΛΟς ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΑΥΧΕΙ ΙΔΟΥ ΗΛΙΚΟΝ ΠΥΡ ΗΛΙΚΗΝ ΥΛΗΝ ΑΝΑΠΤΕΙ

Acts 24:25 verse
And as he reasoned of righteousness, temperance , and judgment to come , Felix trembled , and answered , Go thy way for this time ; when I have a convenient season, I will call for thee.

ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΚΑΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑς ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟς ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟς ΕΜΦΟΒΟς ΓΕΝΟΜΕΝΟς Ο ΦΗΛΙΞ ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΤΟ ΝΥΝ ΕΧΟΝ ΠΟΡΕΥΟΥ ΚΑΙΡΟΝ ΔΕ ΜΕΤΑΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΟΜΑΙ ΣΕ

Deuteronomy 28:6 verse
Blessed shalt thou be when thou comest in , and blessed shalt thou be when thou goest out .

ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting