Search:אָמַן -> אָמַן

אָמַן


א ָ מ ַ ן hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1503;
Search Google:אָמַן

Zero אפס



Numbers 1:48 verse
For the LORD had spoken unto Moses, saying ,

וידבר יהוה אל־משׁה לאמר

2 Samuel 1:15 verse
And David called one of the young men, and said , Go near , and fall upon him. And he smote him that he died .

ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גשׁ פגע־בו ויכהו וימת

Isaiah 36:4 verse
And Rabshakeh said unto them, Say ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest ?

ויאמר אליהם רב־שׁקה אמרו־נא אל־חזקיהו כה־אמר המלך הגדול מלך אשׁור מה הבטחון הזה אשׁר בטחת





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting