Search:אָמַן -> אָמַן

אָמַן


א ָ מ ַ ן hex:#1488;#1464;#1502;#1463;#1503;
Search Google:אָמַן

Zero אפסDeuteronomy 14:28 verse
At the end of three years thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, and shalt lay it up within thy gates :

מקצה שׁלשׁ שׁנים תוציא את־כל־מעשׂר תבואתך בשׁנה ההוא והנחת בשׁעריך

2 Samuel 13:2 verse
And Amnon was so vexed , that he fell sick for his sister Tamar ; for she was a virgin ; and Amnon thought it hard for him to do any thing to her.

ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו כי בתולה היא ויפלא בעיני אמנון לעשׂות לה מאומה

Revelation 10:8 verse
And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said , Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

ΚΑΙ Η ΦΩΝΗ ΗΝ ΗΚΟΥΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΑΛΙΝ ΛΑΛΟΥΣΑΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΥΠΑΓΕ ΛΑΒΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟ ΗΝΕΩΓΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤΩΤΟς ΕΠΙ ΤΗς ΨΑΛΑΣΣΗς ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting