Search:ב -> ב

ב


ב hex:#1489;
Search Google:ב

Zero אפסEcclesiastes 7:21 verse
Also take no heed unto all words that are spoken ; lest thou hear thy servant curse thee:

גם לכל־הדברים אשׁר ידברו אל־תתן לבך אשׁר לא־תשׁמע את־עבדך מקללך

Matthew 8:8 verse
The centurion answered and said , Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof : but speak the word only, and my servant shall be healed .

ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΔΕ Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟς ΕΦΗ ΚΥΡΙΕ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΙΚΑΝΟς ΙΝΑ ΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗΝ ΕΙΣΕΛΨΗς ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΕΙΠΕ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΙΑΨΗΣΕΤΑΙ Ο ΠΑΙς ΜΟΥ

Hebrews 12:4 verse
Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin.

ΟΥΠΩ ΜΕΧΡΙς ΑΙΜΑΤΟς ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΤΕ ΠΡΟς ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting