Search:ב -> ב

ב


ב hex:#1489;
Search Google:ב

Zero אפסLuke 8:29 verse

ΠΑΡΗΓΓΕΛΛΕΝ ΓΑΡ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΑΚΑΨΑΡΤΩ ΕΞΕΛΨΕΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙς ΓΑΡ ΧΡΟΝΟΙς ΣΥΝΗΡΠΑΚΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΕΥΕΤΟ ΑΛΥΣΕΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΔΑΙς ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟς ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΣΣΩΝ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΗΛΑΥΝΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΕΙς ΤΑς ΕΡΗΜΟΥς

2 Chronicles 8:18 verse
And Huram sent him by the hands of his servants ships , and servants that had knowledge of the sea ; and they went with the servants of Solomon to Ophir, and took thence four hundred and fifty talents of gold, and brought them to king Solomon.

וישׁלח־לו חורם ביד־עבדיו אוניות ועבדים יודעי ים ויבאו עמ־עבדי שׁלמה אופירה ויקחו משׁם ארבע־מאות וחמשׁים ככר זהב ויביאו אל־המלך שׁלמה

Zechariah 1:14 verse
So the angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying , Thus saith the LORD of hosts ; I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.

ויאמר אלי המלאך הדבר בי קרא לאמר כה אמר יהוה צבאות קנאתי לירושׁלם ולציון קנאה גדולה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting