Search:ב -> ב

ב


ב hex:#1489;
Search Google:ב

Zero אפסPsalms 10:5 verse
His ways are always grievous ; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies , he puffeth at them.

יחילו דרכו בכל־עת מרום משׁפטיך מנגדו כל־צורריו יפיח בהם

Ezra 1:4 verse
And whosoever remaineth in any place where he sojourneth , let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem.

וכל־הנשׁאר מכל־המקמות אשׁר הוא גר־שׁם ינשׂאוהו אנשׁי מקמו בכסף ובזהב וברכושׁ ובבהמה עמ־הנדבה לבית האלהים אשׁר בירושׁלם

Romans 10:8 verse
But what saith it ? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart : that is , the word of faith, which we preach ;

ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΕΓΓΥς ΣΟΥ ΤΟ ΡΗΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΗς ΠΙΣΤΕΩς Ο ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting