Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסRomans 4:14 verse
For if they which are of the law be heirs, faith is made void , and the promise made of none effect :

ΕΙ ΓΑΡ ΟΙ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΕΚΕΝΩΤΑΙ Η ΠΙΣΤΙς ΚΑΙ ΚΑΤΗΡΓΗΤΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ

Hebrews 8:9 verse
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt ; because they continued not in my covenant, and I regarded them not , saith the Lord.

ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΨΗΚΗΝ ΗΝ ΕΠΟΙΗΣΑ ΤΟΙς ΠΑΤΡΑΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΤΗς ΧΕΙΡΟς ΑΥΤΩΝ ΕΞΑΓΑΓΕΙΝ ΑΥΤΟΥς ΕΚ ΓΗς ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΥΚ ΕΝΕΜΕΙΝΑΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΨΗΚΗ ΜΟΥ ΚΑΓΩ ΗΜΕΛΗΣΑ ΑΥΤΩΝ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟς

1 Samuel 26:25 verse
Then Saul said to David, Blessed be thou, my son David : thou shalt both do great things, and also shalt still prevail . So David went on his way, and Saul returned to his place.

ויאמר שׁאול אל־דוד ברוך אתה בני דוד גם עשׂה תעשׂה וגם יכל תוכל וילך דוד לדרכו ושׁאול שׁב למקומו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting