Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפס2 Corinthians 2:14 verse
Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savour of his knowledge by us in every place.

ΤΩ ΔΕ ΨΕΩ ΧΑΡΙς ΤΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΨΡΙΑΜΒΕΥΟΝΤΙ ΗΜΑς ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΣΜΗΝ ΤΗς ΓΝΩΣΕΩς ΑΥΤΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥΝΤΙ ΔΙ ΗΜΩΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ

Psalms 9:19 verse
Arise , O LORD ; let not man prevail : let the heathen be judged in thy sight.

קומה יהוה אל־יעז אנושׁ ישׁפטו גוים על־פניך

Malachi 3:15 verse
And now we call the proud happy ; yea, they that work wickedness are set up ; yea, they that tempt God are even delivered .

ועתה אנחנו מאשׁרים זדים גמ־נבנו עשׂי רשׁעה גם בחנו אלהים וימלטו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting