Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסNehemiah 4:21 verse
So we laboured in the work : and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared .

ואנחנו עשׂים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השׁחר עד צאת הכוכבים

Isaiah 62:8 verse
The LORD hath sworn by his right hand, and by the arm of his strength, Surely I will no more give thy corn to be meat for thine enemies ; and the sons of the stranger shall not drink thy wine, for the which thou hast laboured :

נשׁבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אמ־אתן את־דגנך עוד מאכל לאיביך ואמ־ישׁתו בני־נכר תירושׁך אשׁר יגעת בו

Galatians 7:8 verse
For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption ; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting

ὅτι σπείρω εἰς ἑαυτοῦ σάρξ θερίζω אָב ἐκ σάρξ θερίζω φθορά δέ σπείρω εἰς πνεῦμα θερίζω אָב ἐκ πνεῦμα θερίζω ζωή αἰώνιος

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting