Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסRevelation 16:4 verse
And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters ; and they became blood.

ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟς ΕΞΕΧΕΕΝ ΤΗΝ ΦΙΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΤΟΥς ΠΟΤΑΜΟΥς ΚΑΙ ΤΑς ΠΗΓΑς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΙΜΑ

Psalms 31:20 verse
Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man : thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.

תסתירם בסתר פניך מרכסי אישׁ תצפנם בסכה מריב לשׁנות

1 Chronicles 10:2 verse
And the Philistines followed hard after Saul, and after his sons ; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchishua, the sons of Saul.

וידבקו פלשׁתים אחרי שׁאול ואחרי בניו ויכו פלשׁתים את־יונתן ואת־אבינדב ואת־מלכי־שׁוע בני שׁאול

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting