Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסExodus 7:2 verse
Thou shalt speak all that I command thee: and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land.

אתה תדבר את כל־אשׁר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל־פרעה ושׁלח את־בני־ישׂראל מארצו

Joshua 8:17 verse
And there was not a man left in Ai or Bethel, that went not out after Israel : and they left the city open , and pursued after Israel.

ולא־נשׁאר אישׁ בעי ובית אל אשׁר לא־יצאו אחרי ישׂראל ויעזבו את־העיר פתוחה וירדפו אחרי ישׂראל

Isaiah 10:5 verse
O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation.

הוי אשׁור שׁבט אפי ומטה־הוא בידם זעמי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting