Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסRomans 3:2 verse
Much every way : chiefly, because that unto them were committed the oracles of God.

ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΕΠΙΣΤΕΥΨΗΣΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Exodus 27:6 verse
And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass.

ועשׂית בדים למזבח בדי עצי שׁטים וצפית אתם נחשׁת

Acts 7:35 verse
This Moses whom they refused , saying , Who made thee a ruler and a judge ? the same did God send to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel which appeared to him in the bush.

ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗΝ ΟΝ ΗΡΝΗΣΑΝΤΟ ΕΙΠΟΝΤΕς ΤΙς ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΝ ΤΟΥΤΟΝ Ο ΨΕΟς ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΗΝ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΣΥΝ ΧΕΙΡΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΦΨΕΝΤΟς ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΗ ΒΑΤΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting