Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפסPsalms 50:22 verse
Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces , and there be none to deliver .

בינו־נא זאת שׁכחי אלוה פנ־אטרף ואין מציל

Matthew 12:23 verse
And all the people were amazed , and said , Is not this the son of David ?

ΚΑΙ ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΠΑΝΤΕς ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΝ ΜΗΤΙ ΟΥΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟς ΔΑΥΙΔ

Micah 1:11 verse
Pass ye away , thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked : the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Bethezel ; he shall receive of you his standing.

עברי לכם יושׁבת שׁפיר עריה־בשׁת לא יצאה יושׁבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting