Search:β -> Β

β


β hex:#946;
Search Google:β

Zero אפס1 Kings 1:24 verse
And Nathan said , My lord, O king, hast thou said , Adonijah shall reign after me, and he shall sit upon my throne ?

ויאמר נתן אדני המלך אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי והוא ישׁב על־כסאי

Jeremiah 8:15 verse
We looked for peace, but no good came; and for a time of health, and behold trouble !

קוה לשׁלום ואין טוב לעת מרפה והנה בעתה

Judges 7:14 verse
And his fellow answered and said , This is nothing else save the sword of Gideon the son of Joash, a man of Israel : for into his hand hath God delivered Midian, and all the host.

ויען רעהו ויאמר אין זאת בלתי אמ־חרב גדעון בנ־יואשׁ אישׁ ישׂראל נתן האלהים בידו את־מדין ואת־כל־המחנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting