Search:בָּנָה -> בָּנָה

בָּנָה


ב ּ ָ נ ָ ה hex:#1489;#1468;#1464;#1504;#1464;#1492;
Search Google:בָּנָה

Zero אפסPsalms 18:31 verse
For who is God save the LORD ? or who is a rock save our God ?

כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו

John 8:52 verse
Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead , and the prophets ; and thou sayest , If a man keep my saying, he shall never taste of death.

ΕΙΠΟΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΝΥΝ ΕΓΝΩΚΑΜΕΝ ΟΤΙ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΕΧΕΙς ΑΒΡΑΑΜ ΑΠΕΨΑΝΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΛΕΓΕΙς ΕΑΝ ΤΙς ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΟΥ ΤΗΡΗΣΗ ΟΥ ΜΗ ΓΕΥΣΗΤΑΙ ΨΑΝΑΤΟΥ ΕΙς ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

Isaiah 16:7 verse
Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl : for the foundations of Kirhareseth shall ye mourn ; surely they are stricken.

לכן ייליל מואב למואב כלה ייליל לאשׁישׁי קיר־חרשׂת תהגו אכ־נכאים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting