Search:בָּנָה -> בָּנָה

בָּנָה


ב ּ ָ נ ָ ה hex:#1489;#1468;#1464;#1504;#1464;#1492;
Search Google:בָּנָה

Zero אפסGenesis 27:7 verse
Bring me venison, and make me savoury meat, that I may eat , and bless thee before the LORD before my death.

הביאה לי ציד ועשׂה־לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי

Genesis 43:3 verse
And Judah spake unto him, saying , The man did solemnly protest unto us, saying , Ye shall not see my face, except your brother be with you.

ויאמר אליו יהודה לאמר העד העד בנו האישׁ לאמר לא־תראו פני בלתי אחיכם אתכם

Jeremiah 2:29 verse
Wherefore will ye plead with me? ye all have transgressed against me, saith the LORD.

למה תריבו אלי כלכם פשׁעתם בי נאמ־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting