Search:גָּאַל -> גָּאַל

גָּאַל


ג ּ ָ א ַ ל hex:#1490;#1468;#1464;#1488;#1463;#1500;
Search Google:גָּאַל

Zero אפסExodus 39:8 verse
And he made the breastplate of cunning work, like the work of the ephod ; of gold, blue, and purple, and scarlet , and fine twined linen.

ויעשׂ את־החשׁן מעשׂה חשׁב כמעשׂה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ משׁזר

Deuteronomy 10:22 verse
Thy fathers went down into Egypt with threescore and ten persons ; and now the LORD thy God hath made thee as the stars of heaven for multitude.

בשׁבעים נפשׁ ירדו אבתיך מצרימה ועתה שׂמך יהוה אלהיך ככוכבי השׁמים לרב

Exodus 20:20 verse
And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.

ויאמר משׁה אל־העם אל־תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על־פניכם לבלתי תחטאו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting