Search:זָקֵן -> זָקֵן

זָקֵן


ז ָ ק ֵ ן hex:#1494;#1464;#1511;#1461;#1503;
Search Google:זָקֵן

Zero אפסJob 31:6 verse
Let me be weighed in an even balance, that God may know mine integrity.

ישׁקלני במאזני־צדק וידע אלוה תמתי

1 Kings 5:10 verse
So Hiram gave Solomon cedar trees and fir trees according to all his desire.

ויהי חירום נתן לשׁלמה עצי ארזים ועצי ברושׁים כל־חפצו

Psalms 31:22 verse
For I said in my haste , I am cut off from before thine eyes : nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.

ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שׁמעת קול תחנוני בשׁועי אליך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting