Search:יָרֵךְ -> יָרֵךְ

יָרֵךְ


י ָ ר ֵ ך ְ hex:#1497;#1464;#1512;#1461;#1498;#1456;
Search Google:יָרֵךְ

Zero אפסHebrews 7:25 verse
Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.

ΟΨΕΝ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙΝ ΕΙς ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΕς ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΟΥς ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥς ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΤΩ ΨΕΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΖΩΝ ΕΙς ΤΟ ΕΝΤΥΓΧΑΝΕΙΝ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

Ezekiel 6:11 verse
Thus saith the Lord GOD ; Smite with thine hand, and stamp with thy foot, and say , Alas for all the evil abominations of the house of Israel ! for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence.

כה־אמר אדני יהוה הכה בכפך ורקע ברגלך ואמר־אח אל כל־תועבות רעות בית ישׂראל אשׁר בחרב ברעב ובדבר יפלו

Jeremiah 18:3 verse
Then I went down to the potter's house, and, behold, he wrought a work on the wheels.

וארד בית היוצר והנהו עשׂה מלאכה על־האבנים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting