Search:יָרֵךְ -> יָרֵךְ

יָרֵךְ


י ָ ר ֵ ך ְ hex:#1497;#1464;#1512;#1461;#1498;#1456;
Search Google:יָרֵךְ

Zero אפסNumbers 29:2 verse
And ye shall offer a burnt offering for a sweet savour unto the LORD ; one young bullock, one ram, and seven lambs of the first year without blemish :

ועשׂיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בנ־בקר אחד איל אחד כבשׂים בני־שׁנה שׁבעה תמימם

Numbers 2:34 verse
And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses : so they pitched by their standards, and so they set forward , every one after their families, according to the house of their fathers.

ויעשׂו בני ישׂראל ככל אשׁר־צוה יהוה את־משׁה כנ־חנו לדגליהם וכן נסעו אישׁ למשׁפחתיו על־בית אבתיו

Isaiah 30:13 verse
Therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fall , swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant.

לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשׂגבה אשׁר־פתאם לפתע יבוא שׁברה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting