Search:כָּסָה -> כָּסָה

כָּסָה


כ ּ ָ ס ָ ה hex:#1499;#1468;#1464;#1505;#1464;#1492;
Search Google:כָּסָה

Zero אפסIsaiah 58:4 verse
Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness : ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high.

הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשׁע לא־תצומו כיום להשׁמיע במרום קולכם

Titus 1:2 verse
In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began ;

ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΖΩΗς ΑΙΩΝΙΟΥ ΗΝ ΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ Ο ΑΘΕΥΔΗς ΨΕΟς ΠΡΟ ΧΡΟΝΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ

1 Samuel 13:2 verse
Saul chose him three thousand men of Israel ; whereof two thousand were with Saul in Michmash and in mount Bethel, and a thousand were with Jonathan in Gibeah of Benjamin : and the rest of the people he sent every man to his tent.

ויבחר־לו שׁאול שׁלשׁת אלפים מישׂראל ויהיו עמ־שׁאול אלפים במכמשׂ ובהר בית־אל ואלף היו עמ־יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שׁלח אישׁ לאהליו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting