Search:מְאֹד -> מְאֹד

מְאֹד


מ ְ א ֹ ד hex:#1502;#1456;#1488;#1465;#1491;
Search Google:מְאֹד

Zero אפסGenesis 3:20 verse
And Adam called his wife's name Eve ; because she was the mother of all living.

ויקרא האדם שׁם אשׁתו חוה כי הוא היתה אם כל־חי

Leviticus 20:24 verse
But I have said unto you, Ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey : I am the LORD your God, which have separated you from other people.

ואמר לכם אתם תירשׁו את־אדמתם ואני אתננה לכם לרשׁת אתה ארץ זבת חלב ודבשׁ אני יהוה אלהיכם אשׁר־הבדלתי אתכם מנ־העמים

Jeremiah 34:14 verse
At the end of seven years let ye go every man his brother an Hebrew, which hath been sold unto thee; and when he hath served thee six years, thou shalt let him go free from thee: but your fathers hearkened not unto me, neither inclined their ear.

מקץ שׁבע שׁנים תשׁלחו אישׁ את־אחיו העברי אשׁר־ימכר לך ועבדך שׁשׁ שׁנים ושׁלחתו חפשׁי מעמך ולא־שׁמעו אבותיכם אלי ולא הטו את־אזנם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting