Search:מְאֹד -> מְאֹד

מְאֹד


מ ְ א ֹ ד hex:#1502;#1456;#1488;#1465;#1491;
Search Google:מְאֹד

Zero אפסJob 5:16 verse
So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth.

ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה

1 Samuel 23:25 verse
Saul also and his men went to seek him. And they told David : wherefore he came down into a rock, and abode in the wilderness of Maon. And when Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Maon.

וילך שׁאול ואנשׁיו לבקשׁ ויגדו לדוד וירד הסלע וישׁב במדבר מעון וישׁמע שׁאול וירדף אחרי־דוד מדבר מעון

Romans 12:7 verse
Or ministry, let us wait on our ministering : or he that teacheth , on teaching ;

ΕΙΤΕ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΕΙΤΕ Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting