7141

7141 -קֹרַח -Qorach -ko'rakh
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

קֹרַח
קֹרַח

number - 7141
orig_word - קֹרַח
word_orig - from (07139)
translit - Qorach
tdnt - None
phonetic - ko'rakh
part_of_speech - Proper Name Masculine
st_def - from «07139»; ice; Korach, the name of two Edomites and three Israelites:--Korah.
IPD_def - Korah = "bald"
 1. son of Izhar, grandson of Kohath, great grandson of Levi and leader of the rebellion of the Israelites against Moses and Aaron while in the wilderness; punished and died by an earthquake and flames of fire
 2. the 3rd son of Esau by Aholibamah and one of the dukes of Edom
 3. son of Eliphaz by Adah, duke of Edom, and nephew of 1
 4. one of the 'sons' of Hebron

English -
letter - k
data - {"def":{"lit":"bald","short":"Korach, the name of two Edomites and three Israelites","long":["son of Izhar, grandson of Kohath, great grandson of Levi and leader of the rebellion of the Israelites against Moses and Aaron while in the wilderness; punished and died by an earthquake and flames of fire","the 3rd son of Esau by Aholibamah and one of the dukes of Edom","son of Eliphaz by Adah, duke of Edom, and nephew of 1","one of the 'sons' of Hebron"]},"deriv":"from H7139; ice","pronun":{"ipa":"k’oˈrɑħ","ipa_mod":"ko̞wˈʁɑχ","sbl":"qōraḥ","dic":"koh-RA","dic_mod":"koh-RAHK"}}
usages - Korah
**************
id - 7651
strongs - 7141
base_word - קֹרַח
data - {"def":{"lit":"bald","short":"Korach, the name of two Edomites and three Israelites","long":["son of Izhar, grandson of Kohath, great grandson of Levi and leader of the rebellion of the Israelites against Moses and Aaron while in the wilderness; punished and died by an earthquake and flames of fire","the 3rd son of Esau by Aholibamah and one of the dukes of Edom","son of Eliphaz by Adah, duke of Edom, and nephew of 1","one of the 'sons' of Hebron"]},"deriv":"from H7139; ice","pronun":{"ipa":"k’oˈrɑħ","ipa_mod":"ko̞wˈʁɑχ","sbl":"qōraḥ","dic":"koh-RA","dic_mod":"koh-RAHK"}}
usage - Korah
part_of_speech - n-pr-m
Strong's Search

קֹרַח
קֹרַח

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7141

strongscsv:קֹרַח
ק ֹ ר ַ ח
q
[" k ' "]
[" k ' "]
or
[" r "]
[" r "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1511;#1465;#1512;#1463;#1495;
u+05e7u+05b9u+05e8u+05b7u+05d7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:קֹרַח
ק ֹ ר ַ ח
q
[" k ' "]
[" k ' "]
or
[" r "]
[" r "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1511;#1465;#1512;#1463;#1495;
u+05e7u+05b9u+05e8u+05b7u+05d7

Search:קֹרַח -> קֹרַח

קֹרַח


 1. [ק]
  [ק] [" k ' "] q /q/ gothic qairthra 𐌵 (𐌵) - ק ק /q/ hebrew ק (ק) -
 2. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
קֹרַח ~= /qorah/
Search Google:קֹרַח

Search:7141 -> 7141

7141


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
7141 ~= /7141/ numwd: Seven Thousand One Hundred Forty-one - שבעה אלפים מאה ארבעים ואחד
Search Google:7141footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting