8040

8040 -שְׂמֹאול -smo'wl -sem-ole'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שְׂמֹאול
שְׂמֹאול

number - 8040
orig_word - שְׂמֹאול
word_orig - a primitive word [rather perhaps from the same as (08071) (by insertion of the aleph) through the idea of wrapping up]
translit - smo'wl
tdnt - TWOT - 2267a
phonetic - sem-ole'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - or smosl {sem-ole'}; a primitive word (rather perhaps from the same as «08071» (by insertion of the aleph) through the idea of wrapping up); properly, dark (as enveloped), i.e. the north; hence (by orientation), the left hand:--left (hand, side).
IPD_def -
 1. the left, the left hand, the left side
  1. left
  2. left hand
  3. north (as one faces east)

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"properly, dark (as enveloped), i.e., the north; hence (by orientation), the left hand","long":["the left, the left hand, the left side",["left","left hand","north (as one faces east)"]]},"deriv":"or שְׂמֹאל; a primitive word (rather perhaps from the same as H8071 (by insertion of the aleph) through the idea of wrapping up)","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈmowˈl","ipa_mod":"sɛ̆ˈmo̞wvˈl","sbl":"śĕmōwl","dic":"seh-MOH-L","dic_mod":"seh-MOVE-L"}}
usages - left (hand, side)
**************
id - 8620
strongs - 8040
base_word - שְׂמֹאול
data - {"def":{"short":"properly, dark (as enveloped), i.e., the north; hence (by orientation), the left hand","long":["the left, the left hand, the left side",["left","left hand","north (as one faces east)"]]},"deriv":"or שְׂמֹאל; a primitive word (rather perhaps from the same as H8071 (by insertion of the aleph) through the idea of wrapping up)","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈmowˈl","ipa_mod":"sɛ̆ˈmo̞wvˈl","sbl":"śĕmōwl","dic":"seh-MOH-L","dic_mod":"seh-MOVE-L"}}
usage - left (hand, side)
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8040

strongscsv:שְׂמֹאול
ש ׂ ְ מ ֹ א ו ל
s
[" s "]
[" s "]
em
[" m "]
[" m C "]
oʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
w
[" v "]
[" v "]
l
[" l "]
[" l "]
#1513;#1474;#1456;#1502;#1465;#1488;#1493;#1500;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05deu+05b9u+05d0u+05d5u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שְׂמֹאול
ש ׂ ְ מ ֹ א ו ל
s
[" s "]
[" s "]
em
[" m "]
[" m C "]
oʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
w
[" v "]
[" v "]
l
[" l "]
[" l "]
#1513;#1474;#1456;#1502;#1465;#1488;#1493;#1500;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05deu+05b9u+05d0u+05d5u+05dc

Search:שְׂמֹאול -> שְׂמֹאול

שְׂמֹאול


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [מ]
  [מ] [" m "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 5. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 7. [ו]
  [ו] [" v "] w /w/ gothic winja 𐍅 (𐍅) - ו ו /w/ hebrew ו (ו) -
 8. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
שְׂמֹאול ~= /semoʼwl/
Search Google:שְׂמֹאול

Search:8040 -> 8040

8040


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
8040 ~= /8040/ numwd: Eight Thousand Forty - שמונה אלפים ארבעים
Search Google:8040footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting