Search:מָקוֹם -> מָקוֹם

מָקוֹם


מ ָ ק ו ֹ ם hex:#1502;#1464;#1511;#1493;#1465;#1501;
Search Google:מָקוֹם

Zero אפס1 Chronicles 28:19 verse
All this, said David, the LORD made me understand in writing by his hand upon me, even all the works of this pattern.

הכל בכתב מיד יהוה עלי השׂכיל כל מלאכות התבנית

1 Samuel 2:4 verse
The bows of the mighty men are broken, and they that stumbled are girded with strength.

קשׁת גברים חתים ונכשׁלים אזרו חיל

2 Peter 2:6 verse
And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly ;

ΚΑΙ ΠΟΛΕΙς ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑς ΤΕΦΡΩΣΑς ΚΑΤΕΚΡΙΝΕΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΑΣΕΒΕΣΙΝ ΤΕΨΕΙΚΩς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting