Search:נָכָה -> נָכָה

נָכָה


נ ָ כ ָ ה hex:#1504;#1464;#1499;#1464;#1492;
Search Google:נָכָה

Zero אפסJeremiah 28:4 verse
And I will bring again to this place Jeconiah the son of Jehoiakim king of Judah, with all the captives of Judah, that went into Babylon, saith the LORD : for I will break the yoke of the king of Babylon.

ואת־יכניה בנ־יהויקים מלכ־יהודה ואת־כל־גלות יהודה הבאים בבלה אני משׁיב אל־המקום הזה נאמ־יהוה כי אשׁבר את־על מלך בבל

Genesis 40:5 verse
And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison .

ויחלמו חלום שׁניהם אישׁ חלמו בלילה אחד אישׁ כפתרון חלמו המשׁקה והאפה אשׁר למלך מצרים אשׁר אסורים בבית הסהר

Judges 8:24 verse
And Gideon said unto them, I would desire a request of you, that ye would give me every man the earrings of his prey.

ויאמר אלהם גדעון אשׁאלה מכם שׁאלה ותנו־לי אישׁ נזם שׁללו כי־נזמי זהב להם כי ישׁמעאלים הם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting