Search:שָׁמַע -> שָׁמַע

שָׁמַע


ש ׁ ָ מ ַ ע hex:#1513;#1473;#1464;#1502;#1463;#1506;
Search Google:שָׁמַע

Zechariah 11:15 verse
And the LORD said unto me, Take unto thee yet the instruments of a foolish shepherd .

ויאמר יהוה אלי עוד קח־לך כלי רעה אולי

Genesis 48:18 verse
And Joseph said unto his father, Not so, my father : for this is the firstborn ; put thy right hand upon his head.

ויאמר יוסף אל־אביו לא־כן אבי כי־זה הבכר שׂים ימינך על־ראשׁו

Isaiah 40:30 verse
Even the youths shall faint and be weary , and the young men shall utterly fall :

ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשׁול יכשׁלו

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting