Search:שָׁמַע -> שָׁמַע

שָׁמַע


ש ׁ ָ מ ַ ע hex:#1513;#1473;#1464;#1502;#1463;#1506;
Search Google:שָׁמַע

Zero אפסMatthew 2:22 verse
But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither : notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee :

ΑΚΟΥΣΑς ΔΕ ΟΤΙ ΑΡΧΕΛΑΟς ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΑΥΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΕΦΟΒΗΨΗ ΕΚΕΙ ΑΠΕΛΨΕΙΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΨΕΙς ΔΕ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙς ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗς ΓΑΛΙΛΑΙΑς

Nehemiah 7:40 verse
The children of Immer, a thousand fifty and two.

בני אמר אלף חמשׁים ושׁנים

John 7:35 verse
Then said the Jews among themselves, Whither will he go , that we shall not find him ? will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles ?

ΕΙΠΟΝ ΟΥΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΠΡΟς ΕΑΥΤΟΥς ΠΟΥ ΟΥΤΟς ΜΕΛΛΕΙ ΠΟΡΕΥΕΣΨΑΙ ΟΤΙ ΗΜΕΙς ΟΥΧ ΕΥΡΗΣΟΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΜΗ ΕΙς ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΛΕΙ ΠΟΡΕΥΕΣΨΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΤΟΥς ΕΛΛΗΝΑς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting