Search:שָׁמַע -> שָׁמַע

שָׁמַע


ש ׁ ָ מ ַ ע hex:#1513;#1473;#1464;#1502;#1463;#1506;
Search Google:שָׁמַע

Zero אפסProverbs 23:35 verse
They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick ; they have beaten me, and I felt it not: when shall I awake ? I will seek it yet again.

הכוני בל־חליתי הלמוני בל־ידעתי מתי אקיץ אוסיף אבקשׁנו עוד

Psalms 78:35 verse
And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer .

ויזכרו כי־אלהים צורם ואל עליון גאלם

Judges 4:11 verse
Now Heber the Kenite, which was of the children of Hobab the father in law of Moses, had severed himself from the Kenites, and pitched his tent unto the plain of Zaanaim, which is by Kedesh.

וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חתן משׁה ויט אהלו עד־אלון בצענים אשׁר את־קדשׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting