Search:שׂוּם -> שׂוּם

שׂוּם


ש ׂ ו ּ ם hex:#1513;#1474;#1493;#1468;#1501;
Search Google:שׂוּם

Zero אפסNehemiah 3:5 verse
And next unto them the Tekoites repaired ; but their nobles put not their necks to the work of their Lord.

ועל־ידם החזיקו התקועים ואדיריהם לא־הביאו צורם בעבדת אדניהם

2 Chronicles 2:2 verse
And Solomon told out threescore and ten thousand men to bear burdens, and fourscore thousand to hew in the mountain, and three thousand and six hundred to oversee them.

ויספר שׁלמה שׁבעים אלף אישׁ סבל ושׁמונים אלף אישׁ חצב בהר ומנצחים עליהם שׁלשׁת אלפים ושׁשׁ מאות

Genesis 14:11 verse
And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way .

ויקחו את־כל־רכשׁ סדם ועמרה ואת־כל־אכלם וילכו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting