Search:שׂוּם -> שׂוּם

שׂוּם


ש ׂ ו ּ ם hex:#1513;#1474;#1493;#1468;#1501;
Search Google:שׂוּם

Zero אפסMatthew 24:4 verse
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΗ ΤΙς ΥΜΑς ΠΛΑΝΗΣΗ

1 Chronicles 6:4 verse
Eleazar begat Phinehas, Phinehas begat Abishua,

אלעזר הוליד את־פינחס פינחס הליד את־אבישׁוע

Job 17:12 verse
They change the night into day : the light is short because of darkness.

לילה ליום ישׂימו אור קרוב מפני־חשׁך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting