Search:αδελφον -> ΑΔΕΛΦΟΝ

αδελφον


α δ ε λ φ ο ν hex:#945;#948;#949;#955;#966;#959;#957;
Search Google:αδελφον

Mark 10:20 verse
And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.

Ο ΔΕ ΕΦΗ ΑΥΤΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΦΥΛΑΞΑΜΗΝ ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟς ΜΟΥ

2 Thessalonians 1:2 verse
Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

ΧΑΡΙς ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΨΕΟΥ ΠΑΤΡΟς ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

1 Kings 7:7 verse
Then he made a porch for the throne where he might judge , even the porch of judgment : and it was covered with cedar from one side of the floor to the other.

ואולם הכסא אשׁר ישׁפט־שׁם אלם המשׁפט עשׂה וספון בארז מהקרקע עד־הקרקע

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting