Search:γινεται -> ΓΙΝΕΤΑΙ

γινεται


γ ι ν ε τ α ι hex:#947;#953;#957;#949;#964;#945;#953;
Search Google:γινεται

Zero אפס1 Corinthians 11:34 verse
And if any man hunger , let him eat at home ; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come .

ΕΙ ΤΙς ΠΕΙΝΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΣΨΙΕΤΩ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙς ΚΡΙΜΑ ΣΥΝΕΡΧΗΣΨΕ ΤΑ ΔΕ ΛΟΙΠΑ Ως ΑΝ ΕΛΨΩ ΔΙΑΤΑΞΟΜΑΙ

Daniel 7:16 verse
I came near unto one of them that stood by , and asked him the truth of all this. So he told me, and made me know the interpretation of the things.

קרבת על־חד מנ־קאמיא ויציבא אבעא־מנה על־כל־דנה ואמר־לי ופשׁר מליא יהודענני

Proverbs 5:2 verse
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.

לשׁמר מזמות ודעת שׂפתיך ינצרו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting