Search:κυριου -> ΚΥΡΙΟΥ

κυριου


κ υ ρ ι ο υ hex:#954;#965;#961;#953;#959;#965;
Search Google:κυριου

Zero אפסJoshua 18:22 verse
And Betharabah, and Zemaraim, and Bethel,

ובית הערבה וצמרים ובית־אל

Isaiah 2:5 verse
O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.

בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה

Luke 11:34 verse
The light of the body is the eye : therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light ; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.

Ο ΛΥΧΝΟς ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΑΠΛΟΥς Η ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΠΑΝ ΔΕ ΠΟΝΗΡΟς Η ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting