Search:κυριου -> ΚΥΡΙΟΥ

κυριου


κ υ ρ ι ο υ hex:#954;#965;#961;#953;#959;#965;
Search Google:κυριου

Zero אפסActs 20:24 verse
But none of these things move me , neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.

ΑΛΛ ΟΥΔΕΝΟς ΛΟΓΟΥ ΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΘΥΧΗΝ ΤΙΜΙΑΝ ΕΜΑΥΤΩ Ως ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΗΝ ΕΛΑΒΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΣΨΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗς ΧΑΡΙΤΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Isaiah 23:16 verse
Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten ; make sweet melody , sing many songs, that thou mayest be remembered .

קחי כנור סבי עיר זונה נשׁכחה היטיבי נגן הרבי־שׁיר למען תזכרי

Genesis 30:23 verse
And she conceived , and bare a son ; and said , God hath taken away my reproach :

ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את־חרפתי

footer