Search:κυριου -> ΚΥΡΙΟΥ

κυριου


κ υ ρ ι ο υ hex:#954;#965;#961;#953;#959;#965;
Search Google:κυριου

Zero אפסActs 5:4 verse
Whiles it remained , was it not thine own ? and after it was sold , was it not in thine own power ? why hast thou conceived this thing in thine heart ? thou hast not lied unto men, but unto God.

ΟΥΧΙ ΜΕΝΟΝ ΣΟΙ ΕΜΕΝΕΝ ΚΑΙ ΠΡΑΨΕΝ ΕΝ ΤΗ ΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΗΡΧΕΝ ΤΙ ΟΤΙ ΕΨΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΘΕΥΣΩ ΑΝΨΡΩΠΟΙς ΑΛΛΑ ΤΩ ΨΕΩ

Acts 15:9 verse
And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.

ΚΑΙ ΟΥΨΕΝ ΔΙΕΚΡΙΝΕΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΨΑΡΙΣΑς ΤΑς ΚΑΡΔΙΑς ΑΥΤΩΝ

1 Kings 3:26 verse
Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said , O my lord, give her the living child , and in no wise slay it. But the other said , Let it be neither mine nor thine, but divide it.

ותאמר האשׁה אשׁר־בנה החי אל־המלך כי־נכמרו רחמיה על־בנה ותאמר בי אדני תנו־לה את־הילוד החי והמת אל־תמיתהו וזאת אמרת גמ־לי גמ־לך לא יהיה גזרו

footer