Search:πασιν -> ΠΑΣΙΝ

πασιν


π α σ ι ν hex:#960;#945;#963;#953;#957;
Search Google:πασιν

Zero אפס1 Samuel 7:8 verse
And the children of Israel said to Samuel, Cease not to cry unto the LORD our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines.

ויאמרו בני־ישׂראל אל־שׁמואל אל־תחרשׁ ממנו מזעק אל־יהוה אלהינו וישׁענו מיד פלשׁתים

Jeremiah 25:21 verse
Edom, and Moab, and the children of Ammon,

את־אדום ואת־מואב ואת־בני עמון

1 Thessalonians 2:17 verse
But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavoured the more abundantly to see your face with great desire.

ΗΜΕΙς ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΨΕΝΤΕς ΑΦ ΥΜΩΝ ΠΡΟς ΚΑΙΡΟΝ ΩΡΑς ΠΡΟΣΩΠΩ ΟΥ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩς ΕΣΠΟΥΔΑΣΑΜΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΥΜΩΝ ΙΔΕΙΝ ΕΝ ΠΟΛΛΗ ΕΠΙΨΥΜΙΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting