Search:πασιν -> ΠΑΣΙΝ

πασιν


π α σ ι ν hex:#960;#945;#963;#953;#957;
Search Google:πασιν

Zero אפסDeuteronomy 1:43 verse
So I spake unto you; and ye would not hear , but rebelled against the commandment of the LORD, and went presumptuously up into the hill.

ואדבר אליכם ולא שׁמעתם ותמרו את־פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה

Luke 7:40 verse
And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith , Master, say on .

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΕΙΠΕΝ ΠΡΟς ΑΥΤΟΝ ΣΙΜΩΝ ΕΧΩ ΣΟΙ ΤΙ ΕΙΠΕΙΝ Ο ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΕΙΠΕ ΦΗΣΙΝ

Jeremiah 7:1 verse
The word that came to Jeremiah from the LORD, saying ,

הדבר אשׁר היה אל־ירמיהו מאת יהוה לאמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting