Search:πασιν -> ΠΑΣΙΝ

πασιν


π α σ ι ν hex:#960;#945;#963;#953;#957;
Search Google:πασιν

Zero אפסEzekiel 40:29 verse
And the little chambers thereof, and the posts thereof, and the arches thereof, according to these measures : and there were windows in it and in the arches thereof round about : it was fifty cubits long, and five and twenty cubits broad.

ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב חמשׁים אמה ארך ורחב עשׂרים וחמשׁ אמות

Numbers 33:41 verse
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.

ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה

Acts 20:38 verse
Sorrowing most of all for the words which he spake , that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship.

ΟΔΥΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩ ΛΟΓΩ Ω ΕΙΡΗΚΕΙ ΟΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΜΕΛΛΟΥΣΙΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΨΕΩΡΕΙΝ ΠΡΟΕΠΕΜΠΟΝ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙς ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting