Search:πασιν -> ΠΑΣΙΝ

πασιν


π α σ ι ν hex:#960;#945;#963;#953;#957;
Search Google:πασιν

Zero אפסRevelation 2:29 verse
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Ο ΕΧΩΝ ΟΥς ΑΚΟΥΣΑΤΩ ΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΛΕΓΕΙ ΤΑΙς ΕΚΚΛΗΣΙΑΙς

1 Samuel 31:13 verse
And they took their bones, and buried them under a tree at Jabesh, and fasted seven days.

ויקחו את־עצמתיהם ויקברו תחת־האשׁל ביבשׁה ויצמו שׁבעת ימים

1 Corinthians 11:33 verse
Wherefore, my brethren, when ye come together to eat , tarry one for another.

ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙς ΤΟ ΦΑΓΕΙΝ ΑΛΛΗΛΟΥς ΕΚΔΕΧΕΣΨΕ

footer