Search:πασιν -> ΠΑΣΙΝ

πασιν


π α σ ι ν hex:#960;#945;#963;#953;#957;
Search Google:πασιν

Joshua 10:4 verse
Come up unto me, and help me, that we may smite Gibeon : for it hath made peace with Joshua and with the children of Israel.

עלו־אלי ועזרני ונכה את־גבעון כי־השׁלימה את־יהושׁע ואת־בני ישׂראל

Matthew 25:44 verse
Then shall they also answer him, saying , Lord, when saw we thee an hungred , or athirst , or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee ?

ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΡΙΨΗΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕς ΚΥΡΙΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΙΔΟΜΕΝ ΠΕΙΝΩΝΤΑ Η ΔΙΘΩΝΤΑ Η ΞΕΝΟΝ Η ΓΥΜΝΟΝ Η ΑΣΨΕΝΗ Η ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΟΥ ΔΙΗΚΟΝΗΣΑΜΕΝ ΣΟΙ

Amos 4:3 verse
And ye shall go out at the breaches, every cow at that which is before her; and ye shall cast them into the palace, saith the LORD.

ופרצים תצאנה אשׁה נגדה והשׁלכתנה ההרמונה נאמ־יהוה

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting