Search:σφραγιδα -> ΣΦΡΑΓΙΔΑ

σφραγιδα


σ φ ρ α γ ι δ α hex:#963;#966;#961;#945;#947;#953;#948;#945;
Search Google:σφραγιδα

Zero אפסJohn 12:8 verse
For the poor always ye have with you ; but me ye have not always.

ΤΟΥς ΠΤΩΧΟΥς ΓΑΡ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ ΜΕΨ ΕΑΥΤΩΝ ΕΜΕ ΔΕ ΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ

1 John 5:17 verse
All unrighteousness is sin : and there is a sin not unto death.

ΠΑΣΑ ΑΔΙΚΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΟΥ ΠΡΟς ΨΑΝΑΤΟΝ

Nehemiah 2:5 verse
And I said unto the king, If it please the king, and if thy servant have found favour in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my fathers ' sepulchres, that I may build it.

ואמר למלך אמ־על־המלך טוב ואמ־ייטב עבדך לפניך אשׁר תשׁלחני אל־יהודה אל־עיר קברות אבתי ואבננה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting