Search:χιλιάσ -> ΧΙΛΙΆΣ

χιλιάσ


χ ι λ ι ά σ hex:#967;#953;#955;#953;#940;#963;
Search Google:χιλιάσ

Zero אפס2 Samuel 17:25 verse
And Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab : which Amasa was a man's son, whose name was Ithra an Israelite, that went in to Abigail the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab's mother.

ואת־עמשׂא שׂם אבשׁלם תחת יואב על־הצבא ועמשׂא בנ־אישׁ ושׁמו יתרא הישׂראלי אשׁר־בא אל־אביגל בת־נחשׁ אחות צרויה אם יואב

Ephesians 1:3 verse
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ :

ΕΥΛΟΓΗΤΟς Ο ΨΕΟς ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΕΥΛΟΓΗΣΑς ΗΜΑς ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝ ΤΟΙς ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙς ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

1 Chronicles 20:5 verse
And there was war again with the Philistines ; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver's beam.

ותהי־עוד מלחמה את־פלשׁתים ויך אלחנן בנ־יעור את־לחמי אחי גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting