Search:χιλιάσ -> ΧΙΛΙΆΣ

χιλιάσ


χ ι λ ι ά σ hex:#967;#953;#955;#953;#940;#963;
Search Google:χιλιάσ

Zero אפסMatthew 22:40 verse
On these two commandments hang all the law and the prophets.

ΕΝ ΤΑΥΤΑΙς ΤΑΙς ΔΥΣΙΝ ΕΝΤΟΛΑΙς ΟΛΟς Ο ΝΟΜΟς ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ

Isaiah 3:21 verse
The rings, and nose jewels,

הטבעות ונזמי האף

Judges 16:26 verse
And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth , that I may lean upon them.

ויאמר שׁמשׁון אל־הנער המחזיק בידו הניחה אותי והימשׁני את־העמדים אשׁר הבית נכון עליהם ואשׁען עליהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting