Search:מָוֶת -> מָוֶת

מָוֶת


מ ָ ו ֶ ת hex:#1502;#1464;#1493;#1462;#1514;
Search Google:מָוֶת

Zero אפסPsalms 136:6 verse
To him that stretched out the earth above the waters : for his mercy endureth for ever.

לרקע הארץ על־המים כי לעולם חסדו

Job 10:4 verse
Hast thou eyes of flesh ? or seest thou as man seeth ?

העיני בשׂר לך אמ־כראות אנושׁ תראה

1 Chronicles 22:8 verse
But the word of the LORD came to me, saying , Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars : thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.

ויהי עלי דבר־יהוה לאמר דם לרב שׁפכת ומלחמות גדלות עשׂית לא־תבנה בית לשׁמי כי דמים רבים שׁפכת ארצה לפני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting