Search:מָוֶת -> מָוֶת

מָוֶת


מ ָ ו ֶ ת hex:#1502;#1464;#1493;#1462;#1514;
Search Google:מָוֶת

Matthew 10:36 verse
And a man's foes shall be they of his own household.

ΚΑΙ ΕΧΨΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΥΤΟΥ

Jeremiah 33:19 verse
And the word of the LORD came unto Jeremiah, saying ,

ויהי דבר־יהוה אל־ירמיהו לאמור

Ezekiel 8:17 verse
Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man ? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? for they have filled the land with violence, and have returned to provoke me to anger : and, lo, they put the branch to their nose.

ויאמר אלי הראית בנ־אדם הנקל לבית יהודה מעשׂות את־התועבות אשׁר עשׂו־פה כי־מלאו את־הארץ חמס וישׁבו להכעיסני והנם שׁלחים את־הזמורה אל־אפם

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting