6153

6153 -עֶרֶב -`ereb -eh'-reb
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֶרֶב
עֶרֶב

number - 6153
orig_word - עֶרֶב
word_orig - from (06150)
translit - `ereb
tdnt - TWOT - 1689a
phonetic - eh'-reb
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «06150»; dusk:--+ day, even(-ing, tide), night.
IPD_def -
 1. evening, night, sunset
  1. evening, sunset
  2. night

English - evening/night/sunset
letter - e
data - {"def":{"short":"dusk","long":["evening, night, sunset",["evening, sunset","night"]]},"deriv":"from H6150","pronun":{"ipa":"ʕɛˈrɛb","ipa_mod":"ʕɛˈʁɛv","sbl":"ʿereb","dic":"eh-REB","dic_mod":"eh-REV"}}
usages - + day, even(-ing, -tide), night
**************
id - 6568
strongs - 6153
base_word - עֶרֶב
data - {"def":{"short":"dusk","long":["evening, night, sunset",["evening, sunset","night"]]},"deriv":"from H6150","pronun":{"ipa":"ʕɛˈrɛb","ipa_mod":"ʕɛˈʁɛv","sbl":"ʿereb","dic":"eh-REB","dic_mod":"eh-REV"}}
usage - + day, even(-ing, -tide), night
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֶרֶב
עֶרֶב

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6153

strongscsv:עֶרֶב
ע ֶ ר ֶ ב
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
er
[" r "]
[" r "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1506;#1462;#1512;#1462;#1489;
u+05e2u+05b6u+05e8u+05b6u+05d1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֶרֶב
ע ֶ ר ֶ ב
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
er
[" r "]
[" r "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
#1506;#1462;#1512;#1462;#1489;
u+05e2u+05b6u+05e8u+05b6u+05d1

Search:עֶרֶב -> עֶרֶב

עֶרֶב


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 4. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 5. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
עֶרֶב ~= /ʻereb/
Search Google:עֶרֶב

Search:6153 -> 6153

6153


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
6153 ~= /6153/ numwd: Six Thousand One Hundred Fifty-three - שישה אלפים מאה חמישים ושלושה
Search Google:6153footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting