Search:פַּרְעֹה -> פַּרְעֹה

פַּרְעֹה


פ ּ ַ ר ְ ע ֹ ה hex:#1508;#1468;#1463;#1512;#1456;#1506;#1465;#1492;
Search Google:פַּרְעֹה

Zero אפסPsalms 106:24 verse
Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word :

וימאסו בארץ חמדה לא־האמינו לדברו

Psalms 51:16 verse
For thou desirest not sacrifice ; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

כי לא־תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה

Leviticus 11:11 verse
They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination .

ושׁקץ יהיו לכם מבשׂרם לא תאכלו ואת־נבלתם תשׁקצו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting