Search:תָּמִיד -> תָּמִיד

תָּמִיד


ת ּ ָ מ ִ י ד hex:#1514;#1468;#1464;#1502;#1460;#1497;#1491;
Search Google:תָּמִיד

Zero אפסDeuteronomy 21:22 verse
And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death , and thou hang him on a tree :

וכי־יהיה באישׁ חטא משׁפט־מות והומת ותלית אתו על־עץ

Isaiah 19:13 verse
The princes of Zoan are become fools , the princes of Noph are deceived ; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.

נואלו שׂרי צען נשׁאו שׂרי נף התעו את־מצרים פנת שׁבטיה

Psalms 148:6 verse
He hath also stablished them for ever and ever : he hath made a decree which shall not pass .

ויעמידם לעד לעולם חק־נתן ולא יעבור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting