Search:ἐγείρω -> ἘΓΕΊΡΩ

ἐγείρω


ἐ γ ε ί ρ ω hex:#7952;#947;#949;#943;#961;#969;
Search Google:ἐγείρω

Zero אפסNumbers 15:27 verse
And if any soul sin through ignorance, then he shall bring a she goat of the first year for a sin offering.

ואמ־נפשׁ אחת תחטא בשׁגגה והקריבה עז בת־שׁנתה לחטאת

Romans 6:3 verse
Know ye not , that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death ?

Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΒΑΠΤΙΣΨΗΜΕΝ ΕΙς ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΙς ΤΟΝ ΨΑΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΨΗΜΕΝ

Amos 6:12 verse
Shall horses run upon the rock ? will one plow there with oxen ? for ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock :

הירצון בסלע סוסים אמ־יחרושׁ בבקרים כי־הפכתם לראשׁ משׁפט ופרי צדקה ללענה
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting