Search:αδελφοι -> ΑΔΕΛΦΟΙ

αδελφοι


α δ ε λ φ ο ι hex:#945;#948;#949;#955;#966;#959;#953;
Search Google:αδελφοι





John 19:17 verse
And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha :

ΚΑΙ ΒΑΣΤΑΖΩΝ ΕΑΥΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΕΞΗΛΨΕΝ ΕΙς ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΝ Ο ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΒΡΑΙΣΤΙ ΓΟΛΓΟΨΑ

Acts 4:31 verse
And when they had prayed , the place was shaken where they were assembled together ; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.

ΚΑΙ ΔΕΗΨΕΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΣΑΛΕΥΨΗ Ο ΤΟΠΟς ΕΝ Ω ΗΣΑΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΨΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΕς ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΚΑΙ ΕΛΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑς

Luke 4:28 verse
And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΨΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕς ΨΥΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΟΝΤΕς ΤΑΥΤΑ





If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.




footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting