Search:αυτον -> ΑΥΤΟΝ

αυτον


α υ τ ο ν hex:#945;#965;#964;#959;#957;
Search Google:αυτον

Zero אפסPsalms 46:10 verse
Be still , and know that I am God : I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.

הרפו ודעו כי־אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ

Mark 2:19 verse
And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast , while the bridegroom is with them ? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast .

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΜΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟς ΕΝ Ω Ο ΝΥΜΦΙΟς ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ ΝΗΣΤΕΥΕΙΝ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΝΥΜΦΙΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΗΣΤΕΥΕΙΝ

Exodus 20:26 verse
Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon.

ולא־תעלה במעלת על־מזבחי אשׁר לא־תגלה ערותך עליו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting