Search:αυτον -> ΑΥΤΟΝ

αυτον


α υ τ ο ν hex:#945;#965;#964;#959;#957;
Search Google:αυτον

Zero אפסPsalms 32:9 verse
Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding : whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee.

אל־תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג־ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך

1 Kings 9:3 verse
And the LORD said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication, that thou hast made before me: I have hallowed this house, which thou hast built , to put my name there for ever ; and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

ויאמר יהוה אליו שׁמעתי את־תפלתך ואת־תחנתך אשׁר התחננתה לפני הקדשׁתי את־הבית הזה אשׁר בנתה לשׂומ־שׁמי שׁם עד־עולם והיו עיני ולבי שׁם כל־הימים

2 Kings 21:9 verse
But they hearkened not: and Manasseh seduced them to do more evil than did the nations whom the LORD destroyed before the children of Israel.

ולא שׁמעו ויתעם מנשׁה לעשׂות את־הרע מנ־הגוים אשׁר השׁמיד יהוה מפני בני ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting