Search:αυτον -> ΑΥΤΟΝ

αυτον


α υ τ ο ν hex:#945;#965;#964;#959;#957;
Search Google:αυτον

Zero אפסMatthew 9:25 verse
But when the people were put forth , he went in , and took her by the hand, and the maid arose .

ΟΤΕ ΔΕ ΕΞΕΒΛΗΨΗ Ο ΟΧΛΟς ΕΙΣΕΛΨΩΝ ΕΚΡΑΤΗΣΕΝ ΤΗς ΧΕΙΡΟς ΑΥΤΗς ΚΑΙ ΗΓΕΡΨΗ ΤΟ ΚΟΡΑΣΙΟΝ

Jeremiah 50:36 verse
A sword is upon the liars ; and they shall dote : a sword is upon her mighty men ; and they shall be dismayed .

חרב אל־הבדים ונאלו חרב אל־גבוריה וחתו

Acts 20:1 verse
And after the uproar was ceased , Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia.

ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΟ ΠΑΥΣΑΣΨΑΙ ΤΟΝ ΨΟΡΥΒΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΘΑΜΕΝΟς Ο ΠΑΥΛΟς ΤΟΥς ΜΑΨΗΤΑς ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑς ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟς ΕΞΗΛΨΕΝ ΠΟΡΕΥΕΣΨΑΙ ΕΙς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting