Search:καθώσ -> ΚΑΘΏΣ

καθώσ


κ α θ ώ σ hex:#954;#945;#952;#974;#963;
Search Google:καθώσ

Zero אפסMatthew 12:38 verse
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered , saying , Master, we would see a sign from thee.

ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΡΙΨΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΤΙΝΕς ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΕΓΟΝΤΕς ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΨΕΛΟΜΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΣΗΜΕΙΟΝ ΙΔΕΙΝ

Numbers 26:36 verse
And these are the sons of Shuthelah : of Eran, the family of the Eranites.

ואלה בני שׁותלח לערן משׁפחת הערני

John 8:17 verse
It is also written in your law, that the testimony of two men is true.

ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΔΕ ΤΩ ΥΜΕΤΕΡΩ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΔΥΟ ΑΝΨΡΩΠΩΝ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΛΗΨΗς ΕΣΤΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting