Search:παγίσ -> ΠΑΓΊΣ

παγίσ


π α γ ί σ hex:#960;#945;#947;#943;#963;
Search Google:παγίσ

Zero אפסJohn 10:34 verse
Jesus answered them, Is it not written in your law, I said , Ye are gods ?

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΑΥΤΟΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΥΜΩΝ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΠΑ ΨΕΟΙ ΕΣΤΕ

Psalms 103:21 verse
Bless ye the LORD, all ye his hosts ; ye ministers of his, that do his pleasure.

ברכו יהוה כל־צבאיו משׁרתיו עשׂי רצונו

Psalms 77:7 verse
Will the Lord cast off for ever ? and will he be favourable no more?

הלעולמים יזנח אדני ולא־יסיף לרצות עוד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting