Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפסDeuteronomy 5:17 verse
Thou shalt not kill .

לא תרצח

Exodus 27:15 verse
And on the other side shall be hangings fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.

ולכתף השׁנית חמשׁ עשׂרה קלעים עמדיהם שׁלשׁה ואדניהם שׁלשׁה

Genesis 5:15 verse
And Mahalaleel lived sixty and five years, and begat Jared :

ויחי מהללאל חמשׁ שׁנים ושׁשׁים שׁנה ויולד את־ירד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting