Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפס1 Samuel 15:15 verse
And Saul said , They have brought them from the Amalekites : for the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the LORD thy God ; and the rest we have utterly destroyed .

ויאמר שׁאול מעמלקי הביאום אשׁר חמל העם על־מיטב הצאן והבקר למען זבח ליהוה אלהיך ואת־היותר החרמנו

Joshua 11:14 verse
And all the spoil of these cities, and the cattle, the children of Israel took for a prey unto themselves; but every man they smote with the edge of the sword, until they had destroyed them, neither left they any to breathe.

וכל שׁלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישׂראל רק את־כל־האדם הכו לפי־חרב עד־השׁמדם אותם לא השׁאירו כל־נשׁמה

1 Kings 14:24 verse
And there were also sodomites in the land : and they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel.

וגמ־קדשׁ היה בארץ עשׂו ככל התועבת הגוים אשׁר הורישׁ יהוה מפני בני ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting