Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפסNumbers 5:1 verse
And the LORD spake unto Moses, saying ,

וידבר יהוה אל־משׁה לאמר

1 Samuel 9:23 verse
And Samuel said unto the cook, Bring the portion which I gave thee, of which I said unto thee, Set it by thee.

ויאמר שׁמואל לטבח תנה את־המנה אשׁר נתתי לך אשׁר אמרתי אליך שׂים אתה עמך

Job 13:11 verse
Shall not his excellency make you afraid ? and his dread fall upon you?

הלא שׂאתו תבעת אתכם ופחדו יפל עליכם

footer