Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפסProverbs 24:21 verse
My son, fear thou the LORD and the king : and meddle not with them that are given to change :

ירא־את־יהוה בני ומלך עמ־שׁונים אל־תתערב

2 Samuel 16:3 verse
And the king said , And where is thy master's son ? And Ziba said unto the king, Behold, he abideth at Jerusalem : for he said , To day shall the house of Israel restore me the kingdom of my father.

ויאמר המלך ואיה בנ־אדניך ויאמר ציבא אל־המלך הנה יושׁב בירושׁלם כי אמר היום ישׁיבו לי בית ישׂראל את ממלכות אבי

1 Chronicles 5:22 verse
For there fell down many slain, because the war was of God. And they dwelt in their steads until the captivity.

כי־חללים רבים נפלו כי מהאלהים המלחמה וישׁבו תחתיהם עד־הגלה

footer