Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפס1 Kings 2:22 verse
And king Solomon answered and said unto his mother, And why dost thou ask Abishag the Shunammite for Adonijah ? ask for him the kingdom also; for he is mine elder brother ; even for him, and for Abiathar the priest, and for Joab the son of Zeruiah.

ויען המלך שׁלמה ויאמר לאמו ולמה את שׁאלת את־אבישׁג השׁנמית לאדניהו ושׁאלי־לו את־המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בנ־צרויה

Job 32:20 verse
I will speak , that I may be refreshed : I will open my lips and answer .

אדברה וירוח־לי אפתח שׂפתי ואענה

Isaiah 37:21 verse
Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying , Thus saith the LORD God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria :

וישׁלח ישׁעיהו בנ־אמוץ אל־חזקיהו לאמר כה־אמר יהוה אלהי ישׂראל אשׁר התפללת אלי אל־סנחריב מלך אשׁור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting