Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפסNumbers 16:40 verse
To be a memorial unto the children of Israel, that no stranger , which is not of the seed of Aaron, come near to offer incense before the LORD ; that he be not as Korah, and as his company : as the LORD said to him by the hand of Moses.

זכרון לבני ישׂראל למען אשׁר לא־יקרב אישׁ זר אשׁר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא־יהיה כקרח וכעדתו כאשׁר דבר יהוה ביד־משׁה לו

Job 36:1 verse
Elihu also proceeded , and said ,

ויסף אליהוא ויאמר

2 Kings 3:27 verse
Then he took his eldest son that should have reigned in his stead, and offered him for a burnt offering upon the wall. And there was great indignation against Israel : and they departed from him, and returned to their own land.

ויקח את־בנו הבכור אשׁר־ימלך תחתיו ויעלהו עלה על־החמה ויהי קצפ־גדול על־ישׂראל ויסעו מעליו וישׁבו לארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting