Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפסNumbers 29:28 verse
And one goat for a sin offering ; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.

ושׂעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה

Daniel 6:17 verse
And a stone was brought , and laid upon the mouth of the den ; and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords ; that the purpose might not be changed concerning Daniel.

והיתית אבן חדה ושׂמת על־פם גבא וחתמה מלכא בעזקתה ובעזקת רברבנוהי די לא־תשׁנא צבו בדניאל

Ezekiel 7:24 verse
Wherefore I will bring the worst of the heathen, and they shall possess their houses : I will also make the pomp of the strong to cease ; and their holy places shall be defiled .

והבאתי רעי גוים וירשׁו את־בתיהם והשׁבתי גאון עזים ונחלו מקדשׁיהם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting