Search:ַ -> ַ

ַ


ַ hex:#1463;
Search Google:ַ

Zero אפסJudges 6:33 verse
Then all the Midianites and the Amalekites and the children of the east were gathered together, and went over , and pitched in the valley of Jezreel.

וכל־מדין ועמלק ובני־קדם נאספו יחדו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל

Proverbs 23:11 verse
For their redeemer is mighty ; he shall plead their cause with thee.

כי־גאלם חזק הוא־יריב את־ריבם אתך

Isaiah 44:12 verse
The smith with the tongs both worketh in the coals, and fashioneth it with hammers, and worketh it with the strength of his arms : yea, he is hungry, and his strength faileth : he drinketh no water, and is faint .

חרשׁ ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו גמ־רעב ואין כח לא־שׁתה מים וייעף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting