Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסJob 39:24 verse
He swalloweth the ground with fierceness and rage : neither believeth he that it is the sound of the trumpet.

ברעשׁ ורגז יגמא־ארץ ולא־יאמין כי־קול שׁופר

Isaiah 60:12 verse
For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish ; yea, those nations shall be utterly wasted .

כי־הגוי והממלכה אשׁר לא־יעבדוך יאבדו והגוים חרב יחרבו

2 Samuel 19:38 verse
And the king answered , Chimham shall go over with me, and I will do to him that which shall seem good unto thee: and whatsoever thou shalt require of me, that will I do for thee.

ויאמר המלך אתי יעבר כמהם ואני אעשׂה־לו את־הטוב בעיניך וכל אשׁר־תבחר עלי אעשׂה־לך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting