Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסJeremiah 50:4 verse
In those days, and in that time, saith the LORD, the children of Israel shall come , they and the children of Judah together, going and weeping : they shall go , and seek the LORD their God.

בימים ההמה ובעת ההיא נאמ־יהוה יבאו בני־ישׂראל המה ובני־יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת־יהוה אלהיהם יבקשׁו

Acts 27:17 verse
Which when they had taken up , they used helps, undergirding the ship ; and, fearing lest they should fall into the quicksands, strake sail, and so were driven .

ΗΝ ΑΡΑΝΤΕς ΒΟΗΨΕΙΑΙς ΕΧΡΩΝΤΟ ΥΠΟΖΩΝΝΥΝΤΕς ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕ ΜΗ ΕΙς ΤΗΝ ΣΥΡΤΙΝ ΕΚΠΕΣΩΣΙΝ ΧΑΛΑΣΑΝΤΕς ΤΟ ΣΚΕΥΟς ΟΥΤΩς ΕΦΕΡΟΝΤΟ

1 Chronicles 2:22 verse
And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.

ושׂגוב הוליד את־יאיר ויהי־לו עשׂרים ושׁלושׁ ערים בארץ הגלעד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting