Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסGenesis 17:13 verse
He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised : and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant.

המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשׂרכם לברית עולם

2 Chronicles 6:42 verse
O LORD God, turn not away the face of thine anointed : remember the mercies of David thy servant.

יהוה אלהים אל־תשׁב פני משׁיחיך זכרה לחסדי דויד עבדך

Isaiah 10:16 verse
Therefore shall the Lord, the Lord of hosts, send among his fat ones leanness ; and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire.

לכן ישׁלח האדון יהוה צבאות במשׁמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אשׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting