Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסJoshua 2:12 verse
Now therefore, I pray you, swear unto me by the LORD, since I have shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token :

ועתה השׁבעו־נא לי ביהוה כי־עשׂיתי עמכם חסד ועשׂיתם גמ־אתם עמ־בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת

1 Chronicles 29:21 verse
And they sacrificed sacrifices unto the LORD, and offered burnt offerings unto the LORD, on the morrow after that day, even a thousand bullocks, a thousand rams, and a thousand lambs, with their drink offerings, and sacrifices in abundance for all Israel :

ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אילים אלף כבשׂים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל־ישׂראל

1 Kings 14:4 verse
And Jeroboam's wife did so , and arose , and went to Shiloh, and came to the house of Ahijah. But Ahijah could not see ; for his eyes were set by reason of his age.

ותעשׂ כן אשׁת ירבעם ותקם ותלך שׁלה ותבא בית אחיה ואחיהו לא־יכל לראות כי קמו עיניו משׂיבו

footer