Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסJeremiah 11:9 verse
And the LORD said unto me, A conspiracy is found among the men of Judah, and among the inhabitants of Jerusalem.

ויאמר יהוה אלי נמצא־קשׁר באישׁ יהודה ובישׁבי ירושׁלם

Numbers 21:16 verse
And from thence they went to Beer : that is the well whereof the LORD spake unto Moses, Gather the people together , and I will give them water.

ומשׁם בארה הוא הבאר אשׁר אמר יהוה למשׁה אסף את־העם ואתנה להם מים

1 Samuel 20:9 verse
And Jonathan said , Far be it from thee : for if I knew certainly that evil were determined by my father to come upon thee, then would not I tell it thee?

ויאמר יהונתן חלילה לך כי אמ־ידע אדע כי־כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך ולא אתה אגיד לך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting