Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסProverbs 24:7 verse
Wisdom is too high for a fool : he openeth not his mouth in the gate.

ראמות לאויל חכמות בשׁער לא יפתח־פיהו

Isaiah 5:5 verse
And now go to; I will tell you what I will do to my vineyard : I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up ; and break down the wall thereof, and it shall be trodden down :

ועתה אודיעה־נא אתכם את אשׁר־אני עשׂה לכרמי הסר משׂוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס

Ezekiel 40:42 verse
And the four tables were of hewn stone for the burnt offering, of a cubit and an half long, and a cubit and an half broad, and one cubit high : whereupon also they laid the instruments wherewith they slew the burnt offering and the sacrifice.

וארבעה שׁלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את־הכלים אשׁר ישׁחטו את־העולה בם והזבח

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting