Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסGenesis 8:16 verse
Go forth of the ark, thou, and thy wife, and thy sons, and thy sons ' wives with thee.

צא מנ־התבה אתה ואשׁתך ובניך ונשׁי־בניך אתך

Acts 11:14 verse
Who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved .

Ος ΛΑΛΗΣΕΙ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟς ΣΕ ΕΝ ΟΙς ΣΩΨΗΣΗ ΣΥ ΚΑΙ ΠΑς Ο ΟΙΚΟς ΣΟΥ

2 Chronicles 12:15 verse
Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in the book of Shemaiah the prophet, and of Iddo the seer concerning genealogies ? And there were wars between Rehoboam and Jeroboam continually.

ודברי רחבעם הראשׁנים והאחרונים הלא־הם כתובים בדברי שׁמעיה הנביא ועדו החזה להתיחשׂ ומלחמות רחבעם וירבעם כל־הימים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting