Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפס



1 Corinthians 2:11 verse
For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him ? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

ΤΙς ΓΑΡ ΟΙΔΕΝ ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΤΑ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΤΟ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΤΩς ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΟΥΔΕΙς ΕΓΝΩΚΕΝ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Isaiah 24:23 verse
Then the moon shall be confounded , and the sun ashamed , when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.

וחפרה הלבנה ובושׁה החמה כי־מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושׁלם ונגד זקניו כבוד

Matthew 13:32 verse
Which indeed is the least of all seeds : but when it is grown , it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΝ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΔΕ ΑΥΞΗΨΗ ΜΕΙΖΟΝ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΩΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝΔΡΟΝ ΩΣΤΕ ΕΛΨΕΙΝ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΥΝ ΕΝ ΤΟΙς ΚΛΑΔΟΙς ΑΥΤΟΥ





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting