Search:ָ -> ָ

ָ


ָ hex:#1464;
Search Google:ָ

Zero אפסEzekiel 4:16 verse
Moreover he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem : and they shall eat bread by weight, and with care ; and they shall drink water by measure, and with astonishment :

ויאמר אלי בנ־אדם הנני שׁבר מטה־לחם בירושׁלם ואכלו־לחם במשׁקל ובדאגה ומים במשׂורה ובשׁממון ישׁתו

Revelation 6:4 verse
And there went out another horse that was red : and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another : and there was given unto him a great sword.

ΚΑΙ ΕΞΗΛΨΕΝ ΑΛΛΟς ΙΠΠΟς ΠΥΡΡΟς ΚΑΙ ΤΩ ΚΑΨΗΜΕΝΩ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΕΔΟΨΗ ΑΥΤΩ ΛΑΒΕΙΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΚ ΤΗς ΓΗς ΚΑΙ ΙΝΑ ΑΛΛΗΛΟΥς ΣΦΑΞΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΔΟΨΗ ΑΥΤΩ ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΕΓΑΛΗ

Amos 2:9 verse
Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks ; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.

ואנכי השׁמדתי את־האמרי מפניהם אשׁר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשׁמיד פריו ממעל ושׁרשׁיו מתחת

footer