Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפס2 Chronicles 3:12 verse
And one wing of the other cherub was five cubits, reaching to the wall of the house : and the other wing was five cubits also, joining to the wing of the other cherub.

וכנף הכרוב האחד אמות חמשׁ מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמשׁ דבקה לכנף הכרוב האחר

2 Chronicles 17:3 verse
And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first ways of his father David, and sought not unto Baalim ;

ויהי יהוה עמ־יהושׁפט כי הלך בדרכי דויד אביו הראשׁנים ולא דרשׁ לבעלים

Leviticus 9:7 verse
And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering, and thy burnt offering, and make an atonement for thyself, and for the people : and offer the offering of the people, and make an atonement for them; as the LORD commanded .

ויאמר משׁה אל־אהרן קרב אל־המזבח ועשׂה את־חטאתך ואת־עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשׂה את־קרבן העם וכפר בעדם כאשׁר צוה יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting