Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפס1 Kings 7:34 verse
And there were four undersetters to the four corners of one base : and the undersetters were of the very base itself.

וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מנ־המכנה כתפיה

1 Kings 6:23 verse
And within the oracle he made two cherubims of olive tree, each ten cubits high.

ויעשׂ בדביר שׁני כרובים עצי־שׁמן עשׂר אמות קומתו

Ecclesiastes 9:7 verse
Go thy way , eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart ; for God now accepteth thy works.

לך אכל בשׂמחה לחמך ושׁתה בלב־טוב יינך כי כבר רצה האלהים את־מעשׂיך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting