Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסMark 6:46 verse
And when he had sent them away , he departed into a mountain to pray .

ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΞΑΜΕΝΟς ΑΥΤΟΙς ΑΠΗΛΨΕΝ ΕΙς ΤΟ ΟΡΟς ΠΡΟΣΕΥΞΑΣΨΑΙ

Titus 2:10 verse
Not purloining , but shewing all good fidelity ; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.

ΜΗ ΝΟΣΦΙΖΟΜΕΝΟΥς ΑΛΛΑ ΠΑΣΑΝ ΠΙΣΤΙΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΥς ΑΓΑΨΗΝ ΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟς ΗΜΩΝ ΨΕΟΥ ΚΟΣΜΩΣΙΝ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

Numbers 8:19 verse
And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among the children of Israel, to do the service of the children of Israel in the tabernacle of the congregation, and to make an atonement for the children of Israel : that there be no plague among the children of Israel, when the children of Israel come nigh unto the sanctuary.

ואתנה את־הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישׂראל לעבד את־עבדת בני־ישׂראל באהל מועד ולכפר על־בני ישׂראל ולא יהיה בבני ישׂראל נגף בגשׁת בני־ישׂראל אל־הקדשׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting