Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסGenesis 25:30 verse
And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I am faint : therefore was his name called Edom.

ויאמר עשׂו אל־יעקב הלעיטני נא מנ־האדם האדם הזה כי עיף אנכי על־כן קרא־שׁמו אדום

Joshua 16:3 verse
And goeth down westward to the coast of Japhleti, unto the coast of Bethhoron the nether, and to Gezer : and the goings out thereof are at the sea.

וירד־ימה אל־גבול היפלטי עד גבול בית־חורן תחתון ועד־גזר והיו תצאתו ימה

Proverbs 26:18 verse
As a mad man who casteth firebrands, arrows, and death,

כמתלהלה הירה זקים חצים ומות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting