Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסLuke 10:23 verse
And he turned him unto his disciples, and said privately , Blessed are the eyes which see the things that ye see :

ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΕΙς ΠΡΟς ΤΟΥς ΜΑΨΗΤΑς ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΕΙΠΕΝ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΟΦΨΑΛΜΟΙ ΟΙ ΒΛΕΠΟΝΤΕς Α ΒΛΕΠΕΤΕ

Isaiah 2:6 verse
Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.

כי נטשׁתה עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועננים כפלשׁתים ובילדי נכרים ישׂפיקו

Mark 1:8 verse
I indeed have baptized you with water : but he shall baptize you with the Holy Ghost.

ΕΓΩ ΕΒΑΠΤΙΣΑ ΥΜΑς ΥΔΑΤΙ ΑΥΤΟς ΔΕ ΒΑΠΤΙΣΕΙ ΥΜΑς ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

footer