Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסPsalms 38:5 verse
My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.

הבאישׁו נמקו חבורתי מפני אולתי

Nehemiah 7:29 verse
The men of Kirjathjearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.

אנשׁי קרית יערים כפירה ובארות שׁבע מאות ארבעים ושׁלשׁה

Leviticus 19:27 verse
Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard.

לא תקפו פאת ראשׁכם ולא תשׁחית את פאת זקנך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting