Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפסDaniel 1:21 verse
And Daniel continued even unto the first year of king Cyrus.

ויהי דניאל עד־שׁנת אחת לכורשׁ המלך

Numbers 2:25 verse
The standard of the camp of Dan shall be on the north side by their armies : and the captain of the children of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai.

דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשׂיא לבני דן אחיעזר בנ־עמישׁדי

Isaiah 37:5 verse
So the servants of king Hezekiah came to Isaiah.

ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל־ישׁעיהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting