Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפסProverbs 15:20 verse
A wise son maketh a glad father : but a foolish man despiseth his mother.

בן חכם ישׂמח־אב וכסיל אדם בוזה אמו

Deuteronomy 32:27 verse
Were it not that I feared the wrath of the enemy , lest their adversaries should behave themselves strangely , and lest they should say , Our hand is high , and the LORD hath not done all this.

לולי כעס אויב אגור פנ־ינכרו צרימו פנ־יאמרו ידינו רמה ולא יהוה פעל כל־זאת

Romans 5:13 verse

ΑΧΡΙ ΓΑΡ ΝΟΜΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑ ΗΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕ ΟΥΚ ΕΛΛΟΓΑΤΑΙ ΜΗ ΟΝΤΟς ΝΟΜΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting