Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפסPsalms 145:3 verse
Great is the LORD, and greatly to be praised ; and his greatness is unsearchable.

גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר

Numbers 27:15 verse
And Moses spake unto the LORD, saying ,

וידבר משׁה אל־יהוה לאמר

Deuteronomy 28:44 verse
He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him: he shall be the head, and thou shalt be the tail.

הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראשׁ ואתה תהיה לזנב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting