Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפסHosea 13:11 verse
I gave thee a king in mine anger, and took him away in my wrath.

אתנ־לך מלך באפי ואקח בעברתי

Genesis 26:7 verse
And the men of the place asked him of his wife ; and he said , She is my sister : for he feared to say , She is my wife ; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah ; because she was fair to look upon.

וישׁאלו אנשׁי המקום לאשׁתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשׁתי פנ־יהרגני אנשׁי המקום על־רבקה כי־טובת מראה היא

Joshua 15:8 verse
And the border went up by the valley of the son of Hinnom unto the south side of the Jebusite ; the same is Jerusalem : and the border went up to the top of the mountain that lieth before the valley of Hinnom westward, which is at the end of the valley of the giants northward :

ועלה הגבול גי בנ־הנם אל־כתף היבוסי מנגב היא ירושׁלם ועלה הגבול אל־ראשׁ ההר אשׁר על־פני גי־הנם ימה אשׁר בקצה עמק־רפאים צפנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting