Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפס2 Samuel 21:14 verse
And the bones of Saul and Jonathan his son buried they in the country of Benjamin in Zelah, in the sepulchre of Kish his father : and they performed all that the king commanded . And after that God was intreated for the land.

ויקברו את־עצמות־שׁאול ויהונתנ־בנו בארץ בנימן בצלע בקבר קישׁ אביו ויעשׂו כל אשׁר־צוה המלך ויעתר אלהים לארץ אחרי־כן

2 Kings 4:17 verse
And the woman conceived , and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life.

ותהר האשׁה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשׁר־דבר אליה אלישׁע

Leviticus 7:37 verse
This is the law of the burnt offering, of the meat offering, and of the sin offering, and of the trespass offering, and of the consecrations, and of the sacrifice of the peace offerings ;

זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשׁם ולמלואים ולזבח השׁלמים

footer