Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפסJeremiah 11:23 verse
And there shall be no remnant of them: for I will bring evil upon the men of Anathoth, even the year of their visitation.

ושׁארית לא תהיה להם כי־אביא רעה אל־אנשׁי ענתות שׁנת פקדתם

1 Corinthians 15:28 verse
And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.

ΟΤΑΝ ΔΕ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟς Ο ΥΙΟς ΥΠΟΤΑΓΗΣΕΤΑΙ ΤΩ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΙ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΙΝΑ Η Ο ΨΕΟς ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

Joshua 21:40 verse
So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.

כל־הערים לבני מררי למשׁפחתם הנותרים ממשׁפחות הלוים ויהי גורלם ערים שׁתים עשׂרה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting