Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפס1 Chronicles 6:78 verse
And on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, were given them out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her suburbs, and Jahzah with her suburbs,

ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את־בצר במדבר ואת־מגרשׁיה ואת־יהצה ואת־מגרשׁיה

Genesis 49:28 verse
All these are the twelve tribes of Israel : and this is it that their father spake unto them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them.

כל־אלה שׁבטי ישׂראל שׁנים עשׂר וזאת אשׁר־דבר להם אביהם ויברך אותם אישׁ אשׁר כברכתו ברך אתם

Joshua 6:24 verse
And they burnt the city with fire, and all that was therein: only the silver, and the gold, and the vessels of brass and of iron, they put into the treasury of the house of the LORD.

והעיר שׂרפו באשׁ וכל־אשׁר־בה רק הכסף והזהב וכלי הנחשׁת והברזל נתנו אוצר בית־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting