Search:ά -> Ά

ά


ά hex:#940;
Search Google:ά

Zero אפסDeuteronomy 10:5 verse
And I turned myself and came down from the mount, and put the tables in the ark which I had made ; and there they be, as the LORD commanded me.

ואפן וארד מנ־ההר ואשׂם את־הלחת בארון אשׁר עשׂיתי ויהיו שׁם כאשׁר צוני יהוה

2 Kings 15:4 verse
Save that the high places were not removed : the people sacrificed and burnt incense still on the high places.

רק הבמות לא־סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות

Hosea 4:10 verse
For they shall eat , and not have enough : they shall commit whoredom , and shall not increase : because they have left off to take heed to the LORD.

ואכלו ולא ישׂבעו הזנו ולא יפרצו כי־את־יהוה עזבו לשׁמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting