Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסGenesis 5:22 verse
And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters :

ויתהלך חנוך את־האלהים אחרי הולידו את־מתושׁלח שׁלשׁ מאות שׁנה ויולד בנים ובנות

Psalms 91:1 verse
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

ישׁב בסתר עליון בצל שׁדי יתלונן

Numbers 13:15 verse
Of the tribe of Gad, Geuel the son of Machi.

למטה גד גאואל בנ־מכי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting