Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסGenesis 46:16 verse
And the sons of Gad ; Ziphion, and Haggi, Shuni, and Ezbon, Eri, and Arodi, and Areli.

ובני גד צפיון וחגי שׁוני ואצבן ערי וארודי ואראלי

Judges 5:9 verse
My heart is toward the governors of Israel, that offered themselves willingly among the people. Bless ye the LORD.

לבי לחוקקי ישׂראל המתנדבים בעם ברכו יהוה

Esther 7:10 verse
So they hanged Haman on the gallows that he had prepared for Mordecai. Then was the king's wrath pacified .

ויתלו את־המן על־העץ אשׁר־הכין למרדכי וחמת המלך שׁככה

footer