Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפס1 Kings 8:22 verse
And Solomon stood before the altar of the LORD in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands toward heaven :

ויעמד שׁלמה לפני מזבח יהוה נגד כל־קהל ישׂראל ויפרשׂ כפיו השׁמים

Ephesians 4:21 verse
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus :

ΕΙ ΓΕ ΑΥΤΟΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΔΙΔΑΧΨΗΤΕ ΚΑΨΩς ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΨΕΙΑ ΕΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ

Zechariah 4:11 verse
Then answered I, and said unto him, What are these two olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof?

ואען ואמר אליו מה־שׁני הזיתים האלה על־ימין המנורה ועל־שׂמאולה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting