Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסPsalms 59:10 verse
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies .

אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשׁררי

Numbers 32:8 verse
Thus did your fathers, when I sent them from Kadeshbarnea to see the land.

כה עשׂו אבתיכם בשׁלחי אתם מקדשׁ ברנע לראות את־הארץ

Judges 11:15 verse
And said unto him, Thus saith Jephthah, Israel took not away the land of Moab, nor the land of the children of Ammon :

ויאמר לו כה אמר יפתח לא־לקח ישׂראל את־ארץ מואב ואת־ארץ בני עמון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting