Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפס2 Kings 10:20 verse
And Jehu said , Proclaim a solemn assembly for Baal. And they proclaimed it.

ויאמר יהוא קדשׁו עצרה לבעל ויקראו

Psalms 74:2 verse
Remember thy congregation, which thou hast purchased of old ; the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed ; this mount Zion, wherein thou hast dwelt .

זכר עדתך קנית קדם גאלת שׁבט נחלתך הר־ציון זה שׁכנת בו

1 Kings 13:6 verse
And the king answered and said unto the man of God, Intreat now the face of the LORD thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again . And the man of God besought the LORD, and the king's hand was restored him again , and became as it was before.

ויען המלך ויאמר אל־אישׁ האלהים חל־נא את־פני יהוה אלהיך והתפלל בעדי ותשׁב ידי אלי ויחל אישׁ־האלהים את־פני יהוה ותשׁב יד־המלך אליו ותהי כבראשׁנה

footer