Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסPsalms 80:4 verse
O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people ?

יהוה אלהים צבאות עד־מתי עשׁנת בתפלת עמך

Matthew 5:34 verse
But I say unto you, Swear not at all ; neither by heaven ; for it is God's throne :

ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΜΗ ΟΜΟΣΑΙ ΟΛΩς ΜΗΤΕ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΟΤΙ ΨΡΟΝΟς ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Obadiah 1:15 verse
For the day of the LORD is near upon all the heathen : as thou hast done , it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.

כי־קרוב יומ־יהוה על־כל־הגוים כאשׁר עשׂית יעשׂה לך גמלך ישׁוב בראשׁך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting