Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסDeuteronomy 32:6 verse
Do ye thus requite the LORD, O foolish people and unwise ? is not he thy father that hath bought thee? hath he not made thee, and established thee?

ה־ליהוה תגמלו־זאת עם נבל ולא חכם הלוא־הוא אביך קנך הוא עשׂך ויכננך

2 Chronicles 32:12 verse
Hath not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, and commanded Judah and Jerusalem, saying , Ye shall worship before one altar, and burn incense upon it?

הלא־הוא יחזקיהו הסיר את־במתיו ואת־מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושׁלם לאמר לפני מזבח אחד תשׁתחוו ועליו תקטירו

Psalms 33:9 verse
For he spake , and it was done; he commanded , and it stood fast .

כי הוא אמר ויהי הוא־צוה ויעמד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting