Search:α -> Α

α


α hex:#945;
Search Google:α

Zero אפסEzra 5:15 verse
And said unto him, Take these vessels, go , carry them into the temple that is in Jerusalem, and let the house of God be builded in his place.

ואמר־לה אלה מאניא שׂא אזל־אחת המו בהיכלא די בירושׁלם ובית אלהא יתבנא על־אתרה

Luke 15:5 verse
And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing .

ΚΑΙ ΕΥΡΩΝ ΕΠΙΤΙΨΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥς ΩΜΟΥς ΑΥΤΟΥ ΧΑΙΡΩΝ

Psalms 119:22 verse
Remove from me reproach and contempt ; for I have kept thy testimonies.

גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting