Search:ֲ -> ֲ

ֲ


ֲ hex:#1458;
Search Google:ֲ

Zero אפסJob 31:14 verse
What then shall I do when God riseth up ? and when he visiteth , what shall I answer him?

ומה אעשׂה כי־יקום אל וכי־יפקד מה אשׁיבנו

2 Samuel 20:1 verse
And there happened to be there a man of Belial, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite : and he blew a trumpet, and said , We have no part in David, neither have we inheritance in the son of Jesse : every man to his tents, O Israel.

ושׁם נקרא אישׁ בליעל ושׁמו שׁבע בנ־בכרי אישׁ ימיני ויתקע בשׁפר ויאמר אינ־לנו חלק בדוד ולא נחלה־לנו בבנ־ישׁי אישׁ לאהליו ישׂראל

Psalms 106:38 verse
And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan : and the land was polluted with blood.

וישׁפכו דם נקי דמ־בניהם ובנותיהם אשׁר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting