Search:ֲ -> ֲ

ֲ


ֲ hex:#1458;
Search Google:ֲ

Zero אפסJob 12:20 verse
He removeth away the speech of the trusty , and taketh away the understanding of the aged.

מסיר שׂפה לנאמנים וטעם זקנים יקח

2 Kings 17:30 verse
And the men of Babylon made Succothbenoth, and the men of Cuth made Nergal, and the men of Hamath made Ashima,

ואנשׁי בבל עשׂו את־סכות בנות ואנשׁי־כות עשׂו את־נרגל ואנשׁי חמת עשׂו את־אשׁימא

Ecclesiastes 7:4 verse
The heart of the wise is in the house of mourning ; but the heart of fools is in the house of mirth.

לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שׂמחה

footer