Search:ֲ -> ֲ

ֲ


ֲ hex:#1458;
Search Google:ֲ

Zero אפסJob 9:12 verse
Behold, he taketh away , who can hinder him? who will say unto him, What doest thou?

הן יחתף מי ישׁיבנו מי־יאמר אליו מה־תעשׂה

Genesis 17:11 verse
And ye shall circumcise the flesh of your foreskin ; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.

ונמלתם את בשׂר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם

Daniel 4:8 verse
But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my god, and in whom is the spirit of the holy gods : and before him I told the dream, saying,

ועד אחרין על קדמי דניאל די־שׁמה בלטשׁאצר כשׁם אלהי ודי רוח־אלהין קדישׁין בה וחלמא קדמוהי אמרת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting