Search:ֲ -> ֲ

ֲ


ֲ hex:#1458;
Search Google:ֲ

Zero אפסLamentations 3:62 verse
The lips of those that rose up against me, and their device against me all the day.

שׂפתי קמי והגיונם עלי כל־היום

Isaiah 36:19 verse
Where are the gods of Hamath and Arphad ? where are the gods of Sepharvaim ? and have they delivered Samaria out of my hand ?

איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים וכי־הצילו את־שׁמרון מידי

Mark 13:30 verse
Verily I say unto you, that this generation shall not pass , till all these things be done .

ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥ ΜΗ ΠΑΡΕΛΨΗ Η ΓΕΝΕΑ ΑΥΤΗ ΜΕΧΡΙς ΟΥ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΕΝΗΤΑΙ

footer