Search:א -> א

א


א hex:#1488;
Search Google:א

Zero אפסLuke 20:43 verse
Till I make thine enemies thy footstool .

ΕΩς ΑΝ ΨΩ ΤΟΥς ΕΧΨΡΟΥς ΣΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ

Genesis 21:11 verse
And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son.

וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו

Leviticus 20:18 verse
And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness ; he hath discovered her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood : and both of them shall be cut off from among their people.

ואישׁ אשׁר־ישׁכב את־אשׁה דוה וגלה את־ערותה את־מקרה הערה והיא גלתה את־מקור דמיה ונכרתו שׁניהם מקרב עמם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting