Search:א -> א

א


א hex:#1488;
Search Google:א

Zero אפסHosea 2:4 verse
And I will not have mercy upon her children ; for they be the children of whoredoms.

ואת־בניה לא ארחם כי־בני זנונים המה

Jeremiah 34:10 verse
Now when all the princes, and all the people, which had entered into the covenant, heard that every one should let his manservant, and every one his maidservant, go free, that none should serve themselves of them any more, then they obeyed , and let them go .

וישׁמעו כל־השׂרים וכל־העם אשׁר־באו בברית לשׁלח אישׁ את־עבדו ואישׁ את־שׁפחתו חפשׁים לבלתי עבד־בם עוד וישׁמעו וישׁלחו

Psalms 27:14 verse
Wait on the LORD : be of good courage , and he shall strengthen thine heart : wait , I say, on the LORD.

קוה אל־יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting