Search:א -> א

א


א hex:#1488;
Search Google:א

Zero אפסDeuteronomy 25:18 verse
How he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary ; and he feared not God.

אשׁר קרך בדרך ויזנב בך כל־הנחשׁלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים

Jeremiah 24:10 verse
And I will send the sword, the famine, and the pestilence, among them, till they be consumed from off the land that I gave unto them and to their fathers.

ושׁלחתי בם את־החרב את־הרעב ואת־הדבר עד־תמם מעל האדמה אשׁר־נתתי להם ולאבותיהם

Numbers 22:14 verse
And the princes of Moab rose up , and they went unto Balak, and said , Balaam refuseth to come with us.

ויקומו שׂרי מואב ויבאו אל־בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting