Search:א -> א

א


א hex:#1488;
Search Google:א

Zero אפסRomans 9:6 verse
Not as though the word of God hath taken none effect . For they are not all Israel, which are of Israel :

ΟΥΧ ΟΙΟΝ ΔΕ ΟΤΙ ΕΚΠΕΠΤΩΚΕΝ Ο ΛΟΓΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΟΥ ΓΑΡ ΠΑΝΤΕς ΟΙ ΕΞ ΙΣΡΑΗΛ ΟΥΤΟΙ ΙΣΡΑΗΛ

Ezra 5:14 verse
And the vessels also of gold and silver of the house of God, which Nebuchadnezzar took out of the temple that was in Jerusalem, and brought them into the temple of Babylon, those did Cyrus the king take out of the temple of Babylon, and they were delivered unto one, whose name was Sheshbazzar, whom he had made governor ;

ואף מאניא די־בית־אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מנ־היכלא די בירושׁלם והיבל המו להיכלא די בבל הנפק המו כורשׁ מלכא מנ־היכלא די בבל ויהיבו לשׁשׁבצר שׁמה די פחה שׂמה

Genesis 4:23 verse
And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice ; ye wives of Lamech, hearken unto my speech : for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.

ויאמר למך לנשׁיו עדה וצלה שׁמען קולי נשׁי למך האזנה אמרתי כי אישׁ הרגתי לפצעי וילד לחברתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting