Search:א -> א

א


א hex:#1488;
Search Google:א

Zero אפסActs 12:15 verse
And they said unto her, Thou art mad . But she constantly affirmed that it was even so. Then said they , It is his angel.

ΟΙ ΔΕ ΠΡΟς ΑΥΤΗΝ ΕΙΠΑΝ ΜΑΙΝΗ Η ΔΕ ΔΙΙΣΧΥΡΙΖΕΤΟ ΟΥΤΩς ΕΧΕΙΝ ΟΙ ΔΕ ΕΛΕΓΟΝ Ο ΑΓΓΕΛΟς ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΥ

Ezekiel 16:10 verse
I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badgers' skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk.

ואלבישׁך רקמה ואנעלך תחשׁ ואחבשׁך בשׁשׁ ואכסך משׁי

Ezekiel 32:24 verse
There is Elam and all her multitude round about her grave, all of them slain, fallen by the sword, which are gone down uncircumcised into the nether parts of the earth, which caused their terror in the land of the living ; yet have they borne their shame with them that go down to the pit.

שׁם עילם וכל־המונה סביבות קברתה כלם חללים הנפלים בחרב אשׁר־ירדו ערלים אל־ארץ תחתיות אשׁר נתנו חתיתם בארץ חיים וישׂאו כלמתם את־יורדי בור

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting