Search:נָחַם -> נָחַם

נָחַם


נ ָ ח ַ ם hex:#1504;#1464;#1495;#1463;#1501;
Search Google:נָחַם

Zero אפסEzekiel 42:8 verse
For the length of the chambers that were in the utter court was fifty cubits : and, lo, before the temple were an hundred cubits.

כי־ארך הלשׁכות אשׁר לחצר החצונה חמשׁים אמה והנה על־פני ההיכל מאה אמה

Acts 9:30 verse
Which when the brethren knew , they brought him down to Caesarea, and sent him forth to Tarsus.

ΕΠΙΓΝΟΝΤΕς ΔΕ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙς ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙς ΤΑΡΣΟΝ

1 Samuel 24:22 verse
And David sware unto Saul. And Saul went home ; but David and his men gat them up unto the hold.

וישׁבע דוד לשׁאול וילך שׁאול אל־ביתו ודוד ואנשׁיו עלו על־המצודה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting